Agenda

De deelnemers van Anders Reizen komen een aantal keer per jaar bij elkaar om hun kennis over succesvolle maatregelen te delen. En krachten te bundelen om belemmeringen, zoals bijvoorbeeld op het gebied van fiscaliteit, op de juiste plek te adresseren.

CEO diner in Amsterdam

4 december 2018
Locatie: Amsterdam

De Nationale Klimaattop 2018

Oktober of november 2018

Plenaire bijeenkomst Anders Reizen voor alle deelnemers

Oktober 2018

CEO-diner Anders Reizen NS Simulatiecentrum

Donderdag 31 mei 2018
Locatie: Amersfoort

Klimaatfestival Duurzame Mobiliteit

Donderdag 31 mei 2018
Locatie: Rijtuigloods, Amersfoort

Onderhandelingen Klimaat Akkoord aan o.a. de deeltafel Zakelijk reizen/ Anders reizen

Mei en juni

Plenaire bijeenkomst Anders Reizen

Dinsdag 20 Maart 2018
Locatie: Arcadis, Amersfoort

Plenaire bijeenkomst Anders Reizen

Februari 2018

Leveranciersbijeenkomst Anders Reizen

Deelnemende bedrijven pitchen hun favoriete leverancier van mobiliteitsoplossingen.

Maandag 22 januari 2018
Locatie: Nuon, Amsterdam

MVO Nederland Nieuwjaarsevent

Bezoek Anders Reizen op het festivalterrein in de zone gezond klimaat.

Donderdag 18 januari
Locatie: Tivoli Vredenburg, Utrecht