Anders Reizen dialoog tijdens Springtij 2017

Op het duurzaamheidscongres Springtij 2017 is er aandacht voor Anders Reizen binnen het thema Mobiliteit & Transport.

Op Springtij 2017 is er aandacht voor Anders Reizen. De deelnemers aan Anders Reizen kiezen voor minder met de auto, meer fiets en trein of elektrisch vervoer. De deelnemende bedrijven aan Anders Reizen willen ervoor zorgen dat een duurzaam mobiliteitsbeleid steeds gewoner en makkelijker wordt in Nederland. We willen bedrijven helpen om hun initiatieven te versnellen, op te schalen en te verbreden naar de rest van de samenleving.

Nederland Transportland was ooit de leuze van deze sector. Er valt veel CO2- en andere milieuwinst te behalen. Springtij-deelnemers wordt gevraagd om hun Anders Reizen-plan van tevoren in te vullen. Tijdens de sessie staat centraal:

Ruim 50% van de van de reizen wordt gemaakt voor of naar het werk. Als alle werknemers ‘anders reizen’, scheelt dat veel energie en CO2-uitstoot. Hoe weerbarstig is de praktijk? We presenteren de onderzoeksresultaten van 2degrees mobility, zien welke maatregelen voorlopers kozen, wat echt gedragsverandering teweegbrengt, en wat Springtijgangers aanbevelen. We gaan met elkaar in dialoog met al deze input: hoe versnellen we ‘anders reizen’?

Sprekers en moderatoren tijdens deze sessie:

  • Niels van Geenhuizen, Arcadis
  • Bouwe de Boer, Freon Fan Fossylfrij Fryslân
  • Naard Hermans, Low Car Diet
  • Carola Wijdoogen, NS

—-

Programma Springtij 2017 (PDF)

www.springtij.nl