Succesvolle maatregelen duurzaam mobiliteitsbeleid

Duurzaam mobiliteitsbeleid in de praktijk

Met behulp van een duurzaam mobiliteitsbeleid reizen uw medewerkers duurzamer én goedkoper. Maar wat voor maatregelen moet u daarvoor treffen? We willen u graag  inspireren om zelf met dit thema aan de slag te gaan. Daarom delen we met u een aantal goede voorbeelden uit de praktijk.

Vaker met de fiets!

• Bied uw medewerkers een fietskilometervergoeding aan. Ideaal voor medewerkers die geen reiskostenvergoeding/OV vergoeding ontvangen omdat ze minder dan 10 kilometer bij het werk vandaan wonen. Of voor medewerkers die vanaf het station naar kantoor willen fietsen. (Achmea)
• Geef medewerkers de mogelijkheid om vanuit het brutoloon een fiets voor woon-werkverkeer aan te schaffen. (Achmea, KPN,  NS)
• Laat medewerkers voor zakelijk verkeer een OV-fiets gebruiken als de locatie niet als stationslocatie is benoemd. Onder stationslocatie verstaan we een kantoor dat op loopafstand ligt van een station. (Achmea)
• Geef korting bij het aanschaffen van een lease e-bike bij een externe partij. (Eneco, Nationale Nederlanden)
• Faciliteer elektrische fietsen en pas fietsenstallingen aan. (KPN en pilot bij Arcadis, ook voor woon-werk verkeer)

Gemakkelijk met het OV

• Bied uw medewerkers een OV Vrij abonnement aan voor woonwerkverkeer, zakelijk verkeer en privévervoer. Bijkomend voordeel is dat gezinsleden gebruik kunnen maken van Samenreiskorting en zo met 40% korting in de daluren en in het weekend reizen. (Nationale Nederlanden, ABN AMRO)
• Bied medewerkers zonder lease- of bedrijfsauto een OV Vrij abonnement aan en verlaag tegelijkertijd de kilometervergoeding voor woon-werkverkeer. (Eneco)
• Verstrek een onbeperkte reiskostenvergoeding voor het OV en een beperkte reiskostenvergoeding voor de auto. (SNS)
• Geef alle medewerkers of alle leaseautorijders een NS-Business Card. (Arcadis, KPN, Accenture, Eneco)
• Laat nieuwe medewerkers eerst wennen aan het OV door middel van een anonieme NS-Business Card of een OV-Startkaart. Na twee maanden mag uw medewerker ook kiezen voor een ander vervoermiddel. Zeer effectief: bij een bedrijf bleef 65% voor het OV kiezen. (Capgemini, ABN AMRO)

Het OV Vrij abonnement heeft als voordeel dat deze minimale administratie met zich meebrengt. De prijs wordt berekend op basis van gemiddeld ingeschat verbruik. U bent vaak goedkoper uit dan de standaard abonnementsprijs van €4.640 per jaar (voor 2e klas 2016).

Lift mee met de elektrische en hybride auto

• Deel elektrische deelauto’s met bedrijven, bewoners en scholen in de omgeving. (Paleiskwartier Den Bosch)
• Maak de leaseprijs van elektrische leaseauto’s aantrekkelijker dan van niet elektrische auto’s. (Arcadis, KPN, PwC)
• Bekostig voor een medewerker de laadpaal bij een keuze voor een elektrische leaseauto. De medewerker hoeft zelf alleen de installatie van de laadpaal te betalen. (Nationale Nederlanden, PwC)
• Controleer bij hybride auto’s het gebruik op elektrisch rijden. Bijvoorbeeld door een benchmark met andere bedrijven: bij sterke afwijking wordt de brandstofrekening voor de medewerker hoger. (Nationale Nederlanden, PwC)
• Lever een (lease)auto die veel CO2-uitstoot eerder in en vervang hem voor een schonere auto. (Nationale Nederlanden, PwC)
• Vergroen de bedrijfsauto’s door ze in te ruilen voor elektrische auto’s of auto’s op waterstof. (Eneco)
• Stimuleer niet alleen de medewerkers maar ook de directie om elektrische auto’s te gebruiken. Goed voorbeeld doet volgen. (KPN)

Beetje meebewegen

Maak voor iedere medewerker flexwerken mogelijk. Zo krijgt u minder woon-werkverkeer. (Nationale Nederlanden, PwC)

Samen in de (pool)auto

• Bied uw medewerkers zuinige poolauto’s aan. (Arcadis)
• Koppel reizigers aan elkaar. Dat kan bijvoorbeeld via een carpooltool voor woon-werkverkeer. Voor zakelijke reizigers in de Zuidas is er de website “Together”. (Arcadis, Accenture)

Die auto uit

• Bied medewerkers die dichtbij kantoor wonen of op een locatie die goed bereikbaar is met het OV een vergoeding eigen vervoer aan van €0,14 per kilometer in plaats van €0,19 per kilometer. (Nationale Nederlanden)

In de toekomst
Geef bij een eigen auto geen vergoeding voor woon-werkverkeer of voor zakelijke kilometers. Geef wel een vergoeding voor OV, elektrisch vervoer, deelauto’s en e-bike. (Eneco in 2020)

Minder leaseauto’s kan best

• Bied medewerkers géén leaseauto’s aan. (Overheden)
• Sta medewerkers toe om vrijvallende bruto leasekosten in te zetten voor bijvoorbeeld OV, fiets, pensioen, vrije dagen. (Accenture)
• Verdeel niet gebruikt brandstofgeld 50/50 tussen werkgever en medewerker. (Accenture)
• Geef medewerkers die recht hebben op een leaseauto de mogelijkheid om in plaats daarvan te kiezen voor een OV Vrij abonnement of een budget. (Eneco)
• Laat leasegerechtigden kiezen tussen een belast mobiliteitsbudget (70% van het leasebedrag) of een mobiliteitsbudget + OV Vrij abonnement. Omdat het OV Vrij abonnement wordt betaald uit het belast mobiliteitsbudget, is het financieel en fiscaal aantrekkelijk voor werknemer en werkgever. (Eneco)
• Combineer leaseauto en OV Vrij abonnement 1e klas voor zakelijke verkeer. Zo kunnen uw medewerkers per dag en per afspraak het beste vervoersmiddel kiezen. (SNS)
• Geef uw medewerkers een vast budget per maand (mobiliteitsbudget, bruto) om te reizen voor het werk. Medewerkers kunnen dan zelf kiezen voor bijvoorbeeld een leaseauto of een OV abonnement. (Capgemini, PwC)
• Geef naast het mobiliteitsbudget iedere medewerker een NS-Business Card voor alle vormen van openbaar vervoer. Leaserijders betalen het gebruik van de NS-Business Card (zakelijk) niet, ervan uitgaande dat de leaseauto dan stil staat. Privé rijders betalen het gebruik wel maar mogen hun zakelijke kilometers declareren. (Capgemini, PwC)
• Pas een bonus/malus regeling toe op basis van de energiezuinige keuzes die medewerkers maken bij het gebruik van hun auto’s. Bijvoorbeeld de auto die ze kiezen, hoe ze rijden, waar ze tanken en hoeveel privé kilometers ze maken. De medewerkers worden financieel beloond voor het maken van energiezuinige keuzes. (Capgemini, PwC)
• Beloon het gebruik van zuinige leaseauto’s. Als een medewerker kiest voor een auto met een lagere CO2-uitstoot, wordt de eigen bijdrage verlaagd. Bij een keuze voor een auto met hogere CO2-uitstoot wordt de eigen bijdrage verhoogd. (Arcadis, PwC)
• Geef gratis de online training ‘zuinig en veilig rijden’. (Arcadis)

In de toekomst
Geef bij een eigen auto geen vergoeding voor woon-werkverkeer of voor zakelijke kilometers. Geef wel een vergoeding voor OV, elektrisch vervoer, deelauto’s en e-bike. (Eneco in 2020)

In de toekomst
• Stel alleen parkeerplaatsen beschikbaar voor deel- en bedrijfsauto’s, bezoekers en medewerkers met medische beperking. (Eneco in 2020)
• Indien de reistijd met het OV 35 minuten of langer duurt dan een reis met de auto, komt men in aanmerking voor een parkeerplaats. (Eneco in 2020)

Groen parkeerbeleid

• Geef geen vergoeding voor parkeerkosten. (Overheden)

Slimme (bedrijfs)huisvesting

• Open nieuwe vestigingen op OV-vriendelijke locaties. Wanneer een vestiging sluit, sluit dan eerst de locaties die slecht bereikbaar zijn met het OV. (Accenture, Arcadis, Capgemini)
• Geef medewerkers een verhuisvergoeding om dichter bij werk te gaan wonen.

Van beleid naar gedrag

Om ook daadwerkelijk het reisgedrag van mensen te veranderen kunnen verschillende programma’s worden ingezet. Enkele voorbeelden:

Low Car Diet

Dit initiatief van Urgenda is de grootste duurzame mobiliteitswedstrijd van Nederland tussen bedrijven. Twee keer per jaar kunt u met uw medewerkers meedoen om 30 dagen zo duurzaam mogelijk te reizen en nieuwe vormen van vervoer uit te proberen. Bijvoorbeeld fiets, e-bike, OV of e-auto. Of door juist niet reizen en thuis te werken. Het resultaat tot nu toe is: 30% goedkoper, 40% gezonder en 50% schoner. Dat liegt er niet om! En het mooie is dat ook twee jaar na afloop de helft van de deelnemers bewust andere keuzes maakt. Dit leidt tot ruim 20% minder autokilometers, 30% meer OV kilometers en ruim 40% meer fietskilometers.

Mee!

Mee! is een initiatief van NS. Met dit programma binnen uw bedrijf kunnen uw medewerkers de meest duurzame invulling van mobiliteit ervaren. Zij ervaren de ‘what’s in it for me’. Daarnaast worden onderlinge competitie en andere gedragsinterventies ingezet en weerstanden worden weggenomen. Het programma kan op maat worden ingezet en in eigen bedrijfsstijl worden uitgevoerd. Voor meer informatie, neem contact op met Klantenservice NS Zakelijk via 030 – 300 11 11 of ga naar ns.nl/zakelijk.

Wat zijn de feiten over CO2‑uitstoot?

Teken ook de pledge