Kennisevent HR- en MVO-professionals

Een bijeenkomst boordevol ontwikkelingen en best practices vanuit het netwerk. Wat is de status van de regeling normerende personenmobiliteit, en hoe bereiden we ons daarop voor? ASML deelt de resultaten van hun keuze-experiment: welk maatregelenpakket leidt tot het behalen van hun doelstelling om van de medewerkers een derde de fiets, een derde het OV en een derde de auto te laten gebruiken? Eneco stelt grenzen aan de CO2-uitstoot om te mogen parkeren. Wat zijn hun ervaringen? EY deelt haar nieuwe mobiliteitsbeleid en keuzetool voor medewerkers. En we krijgen terugkoppeling van de proeftuinen. HR- en MVO-professionals hebben voor dit event een uitnodiging via e-mail ontvangen.