Behoud van thuiswerken na corona vraagt nieuwe kijk op werkstructuren

Belangrijkste conclusie uit onderzoek naar blijvende gedragsverandering door Anders Reizen

Lees Meer
Behoud van thuiswerken na corona vraagt nieuwe kijk op werkstructuren

Laatste nieuws

Koplopers op volle snelheid

Hoe houden we Nederland mobiel zonder dat het milieu daarvoor de rekening betaalt? Ontdek het succes van Anders Reizen.

“Binnen PwC hebben we een CO2-schaduwprijs van €100 per ton CO2 afgesproken. Met dat geld streven we ernaar om in 2030 100% circulair te opereren. Daarbij past ook een commitment op het reduceren van ons zakelijk vliegverkeer”.

Wineke Haagsma, Director corporate sustainability PwC

Tip

Een overstap van fossiele naar elektrische leaseauto’s levert een besparing op tussen 15-20% van de totale CO2-uitstoot. Deze besparing is te vergroten met een groene laadinfrastructuur.

Agenda

  • HR-MVO bijeenkomst

  • CEO Event