Doe mee

Hoe houden we Nederland mobiel zonder dat het milieu daarvoor de rekening betaalt?

Word lid

In het netwerk Anders Reizen werken ruim 70 grote Nederlandse werkgevers samen aan de verduurzaming van hun zakelijke mobiliteit. Zij delen de ambitie om in 2030 de CO2-uitstoot met 50% verminderd te hebben (t.o.v. 2016 per fte). Met behulp van 10 koplopermaatregelen krijgen zij praktische handvatten voor het invoeren van een nieuw mobiliteitsbeleid*.

Mobiliteit veroorzaakt, inclusief luchtvervoer, 27% van alle CO2-uitstoot in Nederland. Werkgevers vormen een belangrijke sleutel tot besparing hiervan: de helft van alle autokilometers in Nederland wordt betaald of bepaald door de werkgever. Dat is 54 miljard km per jaar!

Onze missie: iedereen reist zakelijk op de meest duurzame manier, ‘Anders Reizen’ wordt het nieuwe normaal.

Het succes van Anders Reizen is te danken aan gedeeld commitment, persoonlijk leiderschap, het delen van kennis en daadkracht. Het groeiende netwerk van bedrijven vertegenwoordigt inmiddels meer dan 550.000 medewerkers in Nederland en zorgt er bovendien voor dat duurzame zakelijke mobiliteit een gespreksonderwerp wordt in de bestuurskamer. Deelnemers aan de Coalitie Anders Reizen betalen een bijdrage van € 6.800,- per jaar.

Dutch Sustainable Mobility Pledge
Iedere organisatie die zich aansluit bij de Coalitie Anders Reizen tekent de Dutch Sustainable Mobility Pledge. Hierin belooft zij de volgende vier acties te ondernemen:

 • Actief maatregelen te nemen om de eigen CO2-uitstoot te reduceren en hierop te monitoren;
 • Actief hierover te communiceren binnen de organisatie om de bewustwording over en acceptatie van duurzame mobiliteit te vergroten;
 • Belemmeringen te signaleren en indien nodig, aan de overheid kenbaar te maken;
 • Andere bedrijven te stimuleren hetzelfde te doen.

De coalitie Anders Reizen wil Nederland mobiel houden. Mobiliteit is letterlijk en figuurlijk de motor voor onze welvaart en ons welzijn en dat willen we veilig, gezond, betaalbaar en toegankelijk houden voor iedereen. Wij willen mobiliteit zónder fijnstof, geluidsoverlast én CO2-emissies. Dat is mobiliteit zonder zorgen en met nieuwe energie!

* De 10 koplopermaatregelen zijn op hun besparings potentieel onderzocht door CE Delft. Daarbij zijn ook de te verwachten effecten van enkele nieuwe maatregelen in beeld gebracht. Het rapport is hier te vinden: Rapport CE Delft maatregelen Anders Reizen.

 • Enkele
  voordelen

 • marks

  U krijgt de laatste kennis van andere bedrijven en deelt uw eigen succevolle aanpak

 • marks

  Gezamenlijk optrekken in dilemma’s en richting stakeholders

 • marks

  Commitment op CEO niveau betekent draagvlak voor het doorvoeren van nieuw beleid

Royal HaskoningDHV Nederland

Anton van der Sanden – directeur

Royal-HaskoningDHV-Nederland

“Anders Reizen is een netwerk van koplopers uit het Nederlandse bedrijfsleven, onze kracht ligt in het ‘zelf doen’. We delen onze kennis in plenaire sessies en inspireren elkaar met voorbeelden. Gedragsverandering benaderen we met oog voor het verlies van de oude gewoonte en kijken wat er nodig is om het ‘nieuwe normaal’ te bereiken.”

Hugo Houppermans, programmadirecteur Anders Reizen

Parkeerbeleid

Door alleen een parkeerplaats toe te kennen vanaf een minimale woon-werkafstand (bv 15km), zullen medewerkers die dichtbij wonen eerder de fiets naar het werk pakken.