Samen optrekken voor daadkracht

Impact creëren door te doen, delen en inspireren.

Werkgevers als ingang voor verduurzaming
Wat begon als een samenwerking met 15 CEO’s in de trein naar de VN klimaattop in Parijs in 2015, is Anders Reizen nu een coalitie van ruim 70 grote organisaties met een vertegenwoordiging van 550.000 medewerkers.

De gemeenschappelijke ambitie van Anders Reizen is de CO2-uitstoot van zakelijk reizen te halveren in 2030 (t.o.v. 2016). Met zakelijk reizen wordt bedoeld het woon-werk verkeer en de reizen ten behoeve van de werkgever, inclusief vliegreizen, per medewerker (fte). Dit is vastgelegd in de ‘pledge sustainable mobility’ dat ieder lid ondertekent. Om deze doelen te bereiken zijn de meest effectieve maatregelen vertaald naar een koploperprogramma met ‘best practices’. Via deze impactvolle maatregelen werken we naar een nieuw mobiliteitsbeleid dat moet leiden tot ‘het nieuwe normaal’ in het zakelijke verkeer. Met de impact van corona heeft minder reizen een nieuwe dimensie gekregen. Daarmee heeft Anders Werken een grote impact op de nieuwe manier van duurzaam reizen. Als je reist, dan zo duurzaam mogelijk!

Klimaatakkoord
De ambitie en doelen van Anders Reizen zijn in 2019 opgenomen in het nationale Klimaatakkoord (50% reductie CO2-uitstoot). Dit is een erkenning voor de activiteiten van de coalitie.

Doen, delen en inspireren
De leden van Anders Reizen zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de getekende belofte (pledge). Dat is kracht van het netwerk: gewoon gaan doen! Daarin worden bedrijven ondersteund door een programmateam en netwerk dat faciliteert in kennisdeling, samenwerking en voortgang op de onderwerpen. Dit team organiseert een aantal maal per jaar inspiratiesessies voor HR en MVO professionals waar ook kennis gedeeld wordt vanuit de werkgroepen die in de coalitie actief zijn. Deze werkgroepen behandelen dilemma’s en kansen die de leden waarnemen zoals fiscale regelingen, grijze kentekens, monitoring etc.

CEO’s komen jaarlijks bijeen, zij bestendigen het mandaat en helpen de impact van Anders Reizen te vergroten. De betrokkenheid vanuit de top is kenmerkend voor de werkwijze van Anders Reizen en typeert het ‘voor en door’ karakter van het netwerk.

Binnen de coalitie is ook een groep ‘Young Professionals’ actief, zij signaleert of ontwikkelt nieuwe kansen waarop de leden kunnen versnellen om de doelen te halen.

Programmateam
Het programmateam bestaat uit Hugo Houppermans (Directeur), Tamara Boonstra (Client Relationship Manager), Martijn Beckers (Communicatieadviseur) en Debbie Enthoven (Secretariaat en Projectondersteuning). De rechtsvorm van de coalitie is een stichting zonder winstoogmerk.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit de leden. Het bestuur bestaat uit Arnoud Neidig (Arcadis), Thomas Mulder (VodafoneZiggo), Gilbert Mattu (a.s.r.), Michelle Samson (Schiphol Group), Rob van Tilburg (Natuur&Milieu), Ibo Metz (Van Lanschot Kempen) en Claudy te Boome (Ernst & Young). Het bestuur komt vijf keer per jaar samen en is verantwoordelijk voor de voortgang en resultaatverplichting en ondersteunt het programmateam.

Privacy statement
In het privacy statement geven we aan hoe wij omgaan met de verwerking van persoonsgegevens in onze  systemen.