Privacy- en cookie-beleid Anders Reizen

Privacy- en cookie-beleid Anders Reizen

Anders Reizen is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop Anders Reizen persoonsgegevens verwerkt van gebruikers van onze website en andere digitale diensten.

Uiteraard worden persoonsgegevens van gebruikers,  met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houd Anders Reizen zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens.

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerkingen is de stichting Anders Reizen gevestigd Arthur van Schendelstraat 600, 3511 MJ Utrecht. Zoals de Wet bescherming persoonsgegevens vereist, is de verwerking van persoonsgegeven aangemeld bij de Toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor Anders Reizen persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt Anders Reizen persoonsgegevens:

E-mail

Uw e-mailadres wordt voor het toesturen van informatie over (nieuwe) producten en diensten alleen gebruikt door Anders Reizen indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Die toestemming kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht of door een e-mail te sturen Anders Reizen, onder vermelding van WBP, secretariaat@andersreizen.nu

Recht van verzet

Indien u in het geheel geen prijs stelt op informatie over activiteiten van Anders Reizen, dan kunt u een e-mail sturen secretariaat@andersreizen.nu onder vermelding van blokkeren persoonsgegevens.

Social Media

Anders Reizen gaat graag, via het web en (eigen) social media kanalen, in dialoog met  klanten, en gebruikers over haar organisatie, producten en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan feeds en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, Anders Reizen (persoons-) gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met dit privacy statement worden verwerkt. Anders Reizen is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op zijn social media kanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met Anders Reizen via secretariaat@andersreizen.nu.

Anders Reizen en andere websites

Op de site van Anders Reizen treft u een aantal links aan naar andere websites. Anders Reizen kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan:

Anders Reizen
t.a.v. Directie
Fideliolaan 584,
1183 RB Amstelveen

secretariaat@andersreizen.nu

Wijzigingen

Anders Reizen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Anders Reizen een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Anders Reizen uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op de website, of in nieuwsbrieven.

Utrecht, 22 februari 2023