Koplopermaatregelen

Aan de hand van 10 koplopermaatregelen, werken de leden aan de vermindering van hun CO2-uitstoot.

Deze koplopermaatregelen leiden tot een nieuw mobiliteitsbeleid; het nieuwe normaal in het zakelijke verkeer.

Doe mee

Best practices

Gedrags­campagne
Gratis OV naast privé auto
Invoeren mobiliteits­budget
Locatie bij OV
Reizen per trein
Parkeer­beleid
Nieuwe medewerkers
Schonere leaseauto’s/ fossielvrij
Niet reizen/ delen van kantoren
Fiets-vergoeding

Gedrags­campagne

Ervaring opdoen met duurzamer reizen d.m.v. een  wedstrijd of challenge geeft inzicht wat ander reisgedrag persoonlijk kan opleveren. Bijvoorbeeld: reistijd wordt werktijd in de trein en verbetering van de vitaliteit door te gaan fietsen.  Het langetermijneffect is dat ook 2 jaar na de wedstrijd nog steeds flexibel(er) reiskeuzes gemaakt worden door de deelnemers wat gemiddeld 20% CO2-uitstoot bespaart.

Gratis OV naast privé auto

Medewerkers met eigen auto die onbeperkt gebruik mogen maken van OV voor woon-werk-, dienst- en privéreizen, gaan vaker van het OV gebruik maken (gemiddeld 33% meer i.p.v. de standaard 11%). Lees meer.

Invoeren mobiliteits­budget

Met een mobiliteitsbudget krijgt een werknemer de vrijheid om zelf zijn vorm van mobiliteit te kiezen en te bekostigen. Door binnen het budget zuinig rijgedrag te belonen evenals een schone autokeuze, een keuze voor de fiets of voor OV, is een CO2-reductie van minimaal 5% per jaar te behalen.

Locatie bij OV

De vestiging van de organisatie bij een OV knooppunt is cruciaal voor het stimuleren van medewerkers om met het OV of fiets te reizen. Aflopende huurcontracten, kunnen een natuurlijk momenten zijn om over te stappen naar een OV knooppunt. Lees meer.

Reizen per trein

Binnen een straal van 700 km is voor veel bestemmingen de reistijd van deur-tot-deur competitief tussen trein en vliegtuig, denk aan o.a. Parijs, Brussel, Londen en Frankfurt. In combinatie met de inzet van video conferencen kan nog meer CO2 bespaard worden.

Parkeer­beleid

Een effectieve vorm om woon-werk verkeer te verduurzamen is het restrictief toekennen van een parkeerplaats. Bijvoorbeeld vanaf een minimale woon-werk afstand (bv 15 km). Daarbij draagt het instellen van een milieuzone op het parkeerterrein bij aan een toename van schone auto’s.

Nieuwe medewerkers

De overstap naar een nieuwe werkgever is een keuzemoment om als werknemer anders te gaan reizen. Door de eerste drie maanden gratis gebruik van OV te bieden voor woon- werk-,
dienst- én privéreizen in plaats van een woon-werkvergoeding of leaseauto, blijft 70% van hen na deze startperiode reizen met het OV. Lees meer.

Schonere leaseauto’s/ fossielvrij

Het verlagen van de CO2-norm per km van nieuwe leaseauto’s levert direct een CO2-besparing op. Een overstap van fossiele naar fossielvrije leaseauto’s bespaart 15-20% van de totale CO2-uitstoot. De besparing groeit wanneer de auto met groene stroom geladen wordt en wanneer er naast een leaseauto ook een mobiliteitskaart gebruikt mag worden. Lees meer.

Niet reizen/ delen van kantoren

Minder reizen is de meest effectieve vorm van CO2-besparing; door flexibel werken zoals thuiswerken en kantoordelen, voorkomen we mobiliteit en dus uitstoot van CO2.

Fiets-vergoeding

De invoering van een fietskilometervergoeding stimuleert het fietsgebruik. Dit gaat sneller als de vergoeding voor de fiets aantrekkelijker is dan de autovergoeding. Ook een aankoopregeling voor (e)-bikes verlaagt de drempel en maakt fietsafstanden tot 15km mogelijk. Bijkomend voordeel: fietsen draagt bij aan de vitaliteit van medewerkers. Lees meer.

a.s.r. pakt eigen verantwoordelijkheid in duurzaam reizen

Jos Baeten – CEO

“a.s.r. wil al in 2025 het doel van Anders Reizen gerealiseerd hebben.”