Anders Vliegen

Versnelling op verduurzamen zakelijk vliegverkeer

21 november 2019

De impact van vliegen op klimaat en milieu is groot en groeiende. De verduurzaming van de vliegsector vordert te langzaam om de effecten van de groei te compenseren. Voor veel internationaal opererende bedrijven vormt luchtvaart de grootste bron van CO2-emissies. Alle reden om daar iets aan te doen. Welk handelingsperspectief is er,  wat kunnen we WEL doen? De organisaties van de Coalitie Anders Reizen hebben concrete maatregelen geformuleerd om de impact van het eigen zakelijk vliegverkeer drastisch te verminderen. Zo komt de ambitie van de coalitie, halvering van de CO2-uitstoot als gevolg van zakelijke mobiliteit in 2030, dichterbij. Verduurzaming van het vliegverkeer is onderdeel van de koplopermaatregelen van Anders Reizen.

Tijdens de CEO bijeenkomst op 18 november 2019 hebben 24 organisaties uit het netwerk gekozen om de uitstoot van vliegverkeer aan te pakken en versnelling mogelijk te maken. Dit houdt in dat zij de volgende stappen gaan zetten:

 • Wij gaan proactief gesprekken aan met partijen in de keten om de mogelijkheden tot CO2-reductie te onderzoeken en te versnellen (bijvoorbeeld boekingsbureaus, vliegmaatschappijen, dataproviders);
 • Wij voeren voor 2022 per organisatie minimaal zeven best practices door in het interne, zakelijke vliegbeleid;
 • Wij publiceren onze best practices op de website van Anders Reizen om zo kennis te delen en te inspireren van BV Nederland
 • Wij rapporteren jaarlijks binnen de Coalitie Anders Reizen over de CO2-uitstoot van onze zakelijke vliegreizen;
 • Wij evalueren jaarlijks onze voortgang met de best practices en zullen ze waar nodig aanscherpen of aanvullen en delen dit in het netwerk

De best practices waarmee wij onze vliegreizen kunnen verduurzamen:

Reduceren aantal vliegkilometers

 1. Alleen vluchten voor afstanden boven de 700km (dus niet meer vliegen op Londen, Parijs en Frankfurt)
 2. Vliegen alleen toegestaan voor interne meetings langer dan 3 uur
 3. Invoeren van een proces in het reisbeleid waarbij de voorkeur wordt gegeven aan alternatieven (conference call, trein, …)
 4. Virtual meeting room / conference call standaard in de agenda bij het plannen van een afspraak

Reduceren emissies per vliegkilometer

 1. Directe vluchten waar mogelijk, ook indien dit leidt tot hogere kosten
 2. Volledig afschaffen van creative ticketing
 3. Aanscherpen of instellen van criteria voor keuze businessclass vluchten
 4. CO2-uitstoot van specifieke vloot/vliegtuig meenemen in de keuze voor een vlucht
 5. Aanschaf van biofuels voor het zakelijk vliegverkeer

Compenseren en innoveren

 1. Maatschappelijke kosten (schaduwprijs) meenemen in interne ticketprijs
 2. Investeren in nieuwe CO2-reducerende technologieën voor het vliegverkeer, zoals elektrisch/hybride vliegen of synthetische brandstoffen
 3. Compensatie van CO2 van het resterende noodzakelijke vliegverkeer

Gedrag en engagement

 1. Invoeren van financiële incentives voor het stimuleren van gewenst gedrag (ook gamification)

Inzicht, analyse en ambitie

 1. Tijdsgebonden doelstellingen op CO2-reductie van zakelijk vliegen: korte én lange termijn (1-10 jaar)
 2. Terugkoppeling van CO2-uitstoot door vliegen aan individuele medewerkers en afdelingen