Ook uitstel voor Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit

De invoering van de Omgevingswet wordt uitgesteld naar 1 januari 2024. Wat betekent dit voor het Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit?

De wettelijke grondslag van het besluit is gekoppeld aan de Omgevingswet. De ingangsdatum van het besluit verschuift daardoor mee naar 1 januari 2024. Vanaf deze datum moeten werkgevers met 100 of meer werknemers jaarlijks gegevens rapporteren over de woon-werk en zakelijke mobiliteit. 1 januari 2024 lijkt ver weg, toch is het is raadzaam om de ‘extra’ tijd in 2023 te gebruiken om te zien of alle gegevens uit de rapportageverplichting verzameld kunnen worden.

Rapportageverplichting; de gegevens
Het verzamelen van de gegevens (welke en hoe je daaraan komt) wordt uitgelegd in een handreiking. Verwacht wordt dat de handreiking in Q2 2023 beschikbaar wordt gesteld aan alle betrokken werkgevers zodat het voor iedereen mogelijk is zich terdege en tijdig voor te bereiden. Vanaf de zomer 2023 kunnen de gegevens voor de rapportageverplichting ook op vrijwillige basis ingevoerd worden op het digitale formulier van RVO.