Historie en achtergrond

Hoe het begon

In november 2015 reed de Train to Paris naar de VN-klimaattop in Parijs. Een gevarieerd gezelschap van bedrijven, start-ups, maatschappelijke organisaties en overheden vergezelde de Nederlandse onderhandelingsdelegatie. Deze duurzame trein was een platform voor groen ondernemerschap en praktisch idealisme, en een inspirerende start van een succesvolle en historische top. 195 landen sloten vervolgens een mondiaal klimaatakkoord. Hierin spraken zij af om de opwarming van de aarde ruim onder de 2?C te houden, en te streven naar maximaal 1,5 ?C. Dutch Sustainable mobility page In de Train to Paris begon Anders Reizen. Natuur & Milieu, werkgeversorganisatie VNO-NCW en het ministerie van Infrastructuur & Milieu en NS startten met vijftien grote werkgevers een initiatief om de mobiliteit van hun medewerkers te verduurzamen. Onder andere ABN AMRO, Achmea, ANWB, Eneco, KPN en Unilever besloten actief te gaan werken aan minder auto en meer fiets en trein, of elektrisch autovervoer. In Oktober 2016 werd op de Nationale Klimaattop de groep van Anders Reizen uitgebreid tot 30 bedrijven. Inmiddels hebben 40 bedrijven, die bijna 300.000 werknemers vertegenwoordigen, zich aangesloten en de Dutch Sustainable Mobility Pledge ondertekend. Hierin beloven zij de volgende vier acties te ondernemen: 1. Actief maatregelen te nemen om de eigen CO2-uitstoot te reduceren; 2. Actief hierover te communiceren binnen de organisatie om de bewustwording over en acceptatie van duurzame mobiliteit te vergroten; 3. Belemmeringen te signaleren en aan de overheid kenbaar te maken; 4. Andere bedrijven te stimuleren hetzelfde te doen. Enorm potentieel Mobiliteit veroorzaakt, inclusief luchtvervoer, 27% van alle CO2-uitstoot in NL. De werkgevers vormen een belangrijke sleutel tot besparing hiervan: de helft van alle autokilometers in NL wordt namelijk betaald of bepaald door de werkgever. Hoe? Door het uitwisselen van kennis over welke maatregelen effectief zijn om duurzaam reizen te stimuleren. Dit gaat zowel om beleid als ook het stimuleren van ander gedrag. Eneco bijvoorbeeld gaat in 2020 alleen het openbaar vervoer, de elektrische auto en de fiets nog vergoeden. Wie dan een auto op fossiele brandstof rijdt, doet dat op eigen kosten. Een ander mooi voorbeeld is van ABN/AMRO. Alle nieuwe medewerkers maken daar eerst kennis met het OV en krijgen dan de keuze voor OV of autovergoeding. Hierdoor is het aandeel OV reizigers verdubbeld in deze doelgroep. Klik hier voor álle maatregelen die succesvol zijn. Reizen met de trein in Nederland veroorzaakt geen enkele CO2 uitstoot. NS heeft samen met de andere treinvervoerders voor gezorgd dat alle treinen in Nederland op windenergie rijden. Daarmee zijn we het eerste land in de wereld. Van voornemen tot uitvoering Nu het mogelijk is om ook lange afstanden zonder CO2-uitstoot te reizen, is het belangrijk dat méér mensen overstappen op de elektrische auto of het openbaar vervoer. Werkgevers spelen in deze beweging een belangrijke rol: meer dan de helft van alle autokilometers in Nederland (54 miljard per jaar) wordt door werkgevers betaald. De deelnemende bedrijven aan Anders Reizen willen ervoor zorgen dat een duurzaam mobiliteitsbeleid steeds gewoner en makkelijker wordt in Nederland. Bedrijven helpen elkaar om hun initiatieven te versnellen, op te schalen en te verbreden naar de rest van de samenleving. Wij zetten samen doelen om in acties. Dat doen we door kennis uit te wisselen en door overstijgende thema’s samen aan te pakken, zoals belastingregels, arbeidsvoorwaarden, huisvesting en parkeerbeleid. Zo werken we er de komende jaren samen aan om Nederland bereikbaar én leefbaar te houden.