HR-MVO Event | maandag 24 juni | 14.30-17.00 uur | Op locatie

Last mile

Op 24 juni van 14:30-16:30 uur aanstaande vindt de fysieke HR-MVO bijeenkomst plaats bij Triodos bank. Het hoofdthema van deze bijeenkomst is het ontsluiten van de last-mile, maar ook andere onderwerpen passeren de revue.

Het programma:

  • De last mile, de ontbrekende schakel: De afstand van een OV knooppunt naar het bedrijf blijkt vaak een belemmering te zijn voor medewerkers om de auto te laten staan. Hoe faciliteer je de last mile en verleid je medewerkers om die duurzaam te reizen? Tijdens deze bijeenkomst delen we de ervaringen van bedrijven die samen optrekken om publiek-privaat vervoer te organiseren.
    • Collectieve bus: Om het industrieterrein Riekerpolder te ontsluiten, hebben bedrijven hun krachten gebundeld en een volledige busverbinding opgezet. Eerst alleen onderling, maar nu ook met medewerking van het GVB. Rob Klinkert van PWC deelt de learnings en do’s & don’ts.
    • Inzet deelfietsen: De Provincie Zuid-Holland is samen met werkgevers een initiatief gestart, waarbij medewerkers drie maanden lang gratis een deelfiets en/of een OV fiets voor de last mile kunnen gebruiken. Wat zijn de eerste resultaten?
  • Resultaten ‘Onderzoek Internationale Reiziger’: Gedragswetenschapper Miranda Mion heeft binnen de coalitie onderzoek gedaan en deelt de resultaten. Welke afwegingen maken medewerkers in de keuze om te reizen of digitaal te vergaderen. Dit onderzoek levert interessante inzichten op en biedt kansen om het reisgedrag te beïnvloeden. Welke interventies zijn effectief?
  • WPM: Per 1 juli start de Wet registratie personenmobiliteit. Wat zijn de ervaringen tot nu toe en wat kunnen we van elkaar leren? Bedrijven delen hun ervaring en learnings.

Voorafgaand aan de bijeenkomst organiseren we een rondleiding. Triodos Bank heeft een heel bijzonder pand: volledig remontabel, modulair gemaakt van duurzame en hergebruikte materialen. Wil je het verhaal leren kennen, sluit aan!

Rondleiding: 13:45-14:15 uur
Bijeenkomst: 14:30-16:30 uur
Netwerkborrel: Yes, na afloop!