Schone leaseauto’s

Op weg naar een fossielvrij wagenpark.

Lid Worden

Meer dan de helft van het personenverkeer op de Nederlandse wegen is zakelijk verkeer, dat wil zeggen: het woon-werk verkeer en de dienstreizen. Sturen op een schoon wagenpark heeft voor een organisatie daarom veel potentie om de CO2-uitstoot door mobiliteit terug te dringen. De impact groeit door medewerkers te stimuleren anders te reizen naast hun leaseauto.

Deze maatregelen zijn het meest  effectief om de CO2 te verlagen:

1. Verlagen uitstoot leaseauto’s

a. Verlaging van de CO2-norm per km van nieuwe leaseauto’s
b. Overstap naar volledig elektrisch (EV) en/of waterstof
c. Minder leaseauto’s (verkleinen wagenpark)
d. Vergroenen laadinfrastructuur
e. Sturen op gebruik (gedragsverandering)

 

2. Vergroening door flexibel reizen

f. Combinatie met leasefiets
g. Mobiliteitskaart naast leaseauto
h. Inzet deelauto

Wilt u meer weten? Wordt dan lid van Anders Reizen, daarmee krijgt u toegang tot praktische informatie en kennis om schone en gezonde mobiliteit voor uw medewerkers te realiseren.

Tip

 

Timmer de leaseregeling niet direct helemaal dicht. Het elektrisch rijden is nog volop in verandering, het aanbod ook.