Unilever vroeg Anders Reizen netwerk om advies. En dat leverde interessante inzichten op  

Unilever introduceerde vorig jaar november een nieuw mobiliteitsbeleid voor niet-leasegerechtigde medewerkers. Het nieuwe mobiliteitsplan is gebaseerd op vier pijlers: duurzaamheid, employee experience, de toekomst van de werk(plek) en eenvoud. Met een uitvraag in het netwerk van Anders Reizen heeft Unilever haar beleidskeuzes getoetst. 

Belangrijkste uitgangspunten van het nieuwe beleid van Unilever: afhankelijk van hoe duurzaam het vervoersmiddel is, wordt het reizen op verschillende manieren beloond. Fietsen, lopen, volledig elektrisch en Openbaar Vervoer worden vergoed tegen een hoger tarief dan vervuilende opties zoals de benzineauto. In het nieuwe beleid ontvangen ook veel meer collega’s een volledig vergoeding van OV, waar zij voorheen enkel een gemaximeerde kilometervergoeding ontvingen.

Intern debat 
Door intensieve samenwerking met de Centrale OR en veelvuldige checks met medewerkers is het beleid, ondanks dat het een grote verandering is, goed ontvangen. Een debat ontstond echter over het wel of niet vergoeden van de Intercity Direct Toeslag voor de sneltrein vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Deze toeslag is relevant voor een beperkte groep medewerkers, wat niet strook met het nieuwe beleid. Unilever wil juist inzetten op een veel bredere vergoeding voor iedereen waar, naast de trein, ook bus, tram en metro onder vallen. De vraag waar je als organisatie een lijn trekt werd gesteld. De Intercity Direct Sneltrein biedt zeker voordelen qua reistijd en reiscomfort voor de medewerkers, maar doet de 1e klas dat niet ook? En wat doe je met routes waarbij het sneller is om met een veerboot de oversteek te maken dan met de auto? Een dilemma waarbij de vier pijlers steeds ten opzichte van elkaar worden afgewogen. De vraag rees in hoeverre het redelijk is om van een werkgever te verwachten dat het volledig woon-werkverkeer wordt vergoed. 

Kritisch blijven op de eigen zienswijze
Unilever vindt het belangrijk om, wanneer een beleid eenmaal staat, kritisch te blijven op de eigen zienswijze en open te staan voor nieuwe input. We besloten om naar aanleiding van de feedback van de collega’s uit Amsterdam, nader onderzoek te doen in de markt. Misschien werd iets over het hoofd gezien en vergoeden andere werkgever wél allemaal de toeslag? We stelden het netwerk van Anders Reizen de volgende vraag ‘Wordt er, naast de trein, ook ander Openbaar Vervoer vergoed als het gaat om Woon-Werkverkeer? En zo ja, wat?’ 

Unilever ontving 19 reacties, te zien in onderstaande grafiek (tekst loopt door onder de grafiek)

Belangrijkste inzichten: 

  1. Bijna alle respondenten uit het netwerk vergoeden de bus, tram en metro voor woon-werkverkeer.
  2. Ongeveer de helft van de respondenten vergoedt daarnaast ook de Intercity Direct toeslag voor woon-werkverkeer. 
  3. Er was geen duidelijk trend te zien qua branche.
  4. Een deel van de ‘niet vergoeders’ vergoedt overigens, net als Unilever, wél de ICD Toeslag voor zakelijke reizen.


Hoe nu verder? 

Het was voor Unilever fijn om vast te stellen dat er dus geen ‘afwijkend’ besluit was genomen. Niet alle werkgevers vergoeden de InterCity Direct Toeslag. De afweging voor het wel of niet vergoeden zal voor Unilever dus echt gebaseerd zijn op de interne weging van de vier eerdergenoemde pijlers. Besloten is om na de eerste evaluatie van het nieuwe beleid de knoop door te hakken. Op dit moment heeft namelijk een klein groepje medewerkers gebruik gemaakt van de regeling. Nu bedrijven eindelijk kunnen starten met het hybride werken, zullen meer Unilever collega’s met regelmaat naar de werkplek komen. De aankomende periode ontstaat een volledig beeld van de impact van het nieuwe beleid op duurzaam reisgedrag en worden de financiële gevolgen zichtbaar. Over zes maanden staat de evaluatie gepland en maken we een besluit over het wel of niet vergoeden van de InterCity Direct Toeslag.