Nieuws

Anders Reizen koplopers op volle snelheid

Op 4 december 2018 kwamen de koplopers van Anders Reizen samen onder leiding van Laurentien van Oranje om te laten zien hoe bedrijven de verduurzaming van hun zakelijke mobiliteit kunnen versnellen. Door implementatie van het koploperbeleid met de 10 meest impactvolle CO2 reductie maatregelen en uitbreiding van de coalitie kan een substantiële bijdrage aan de klimaatdoelstelling worden geleverd.

Mobiliteit is verantwoordelijk voor circa 27% van Nederlandse CO2 uitstoot. Werkgevers in Nederland hebben grote invloed op de CO2-uitstoot door mobiliteit, immers 56% van de personen mobiliteit over de weg ligt in de invloedsfeer van werkgevers. Als alle werkgevers in Nederland deze maatregelen doorvoeren is de potentie een besparing van 4 MTon CO2 per jaar.

De ambitie van Anders Reizen is de CO2-uitstoot door zakelijke mobiliteit in 2030 te halveren (t.o.v. 2016 per fte). Om deze doelstelling te behalen is een koploperbeleid opgesteld met 10 best practices met de grootste CO2-reductie. CE delft heeft de potentie van het koploperbeleid berekend. Met deze 10 maatregelen is de doelstelling om 50% te reduceren meer dan haalbaar.

De top 10 van werkgeversmaatregelen om duurzamer te reizen:

 1. Minder reizen door flexibel te werken; spitsmijden, dagje thuiswerken en video-conferencing.
 2. Parkeerbeleid; parkeren alleen voor medewerkers die woon-werk of zakelijk niet anders kunnen reizen of duurzaam reizen, bijvoorbeeld verder dan 10 km van het werk wonen of niet met OV kunnen komen.
 3. Verlagen CO2 grens aanschaf nieuwe auto van de zaak en aantrekkelijk maken van elektrisch rijden.
 4. Stimulerend mobiliteitsbudget invoeren: het budget dat werknemers krijgen om hun vervoer te bekostigen, zó opstellen dat zij zuinig rijgedrag, een schone autokeuze beloond krijgen en flexibele keuze OV en fiets stimuleert.
 5. Mobiliteitskaart voor alle leaserijders; zodat ze het openbaar vervoer leren kennen als een passend alternatief om de files te ontwijken.
 6. een kantoor kiezen dat dicht bij een knooppunt ligt voor het openbaar vervoer, bijvoorbeeld een trein- of busstation.
 7. Nieuwe medewerkers de eerste drie maanden default gratis OV gebruik aanbieden, daarna keuzemoment.
 8. Medewerkers met privéauto gratis openbaar vervoer aanbieden voor privé en zakelijk.
 9. Geen vliegtuig maar trein voor afstanden onder de 700 km; waarbij reistijd deur tot deur met trein <150% reistijd vliegreis is.
 10. Een gedragscampagne organiseren: medewerkers duurzaam reizen laten ervaren door periodiek meedoen met Low Car Diet of vergelijkbaar programma.

Top10 Duurzame maatregelen Anders Reizen

 • De nummer één maatregel is inmiddels door alle deelnemende bedrijven ingevoerd: het faciliteren van “niet/minder reizen” ofwel het flexibel werken. “Flexwerken zorgt voor minder reisbewegingen en spreiding van verkeersdrukte”, aldus Jeroen Hoencamp, CEO van VodafoneZiggo. “Maar dat is pas het begin.” VodafoneZiggo bood onlangs alle medewerkers een ov-jaarkaart aan om het reizen met de trein te stimuleren.
 • De maatregel met de grootste potentie is het invoeren van parkeerbeleid. Het is effectief gebleken dat het meenemen van het parkeerbeleid in een integrale visie op mobiliteit een belangrijke bijdrage aan CO2-reductie oplevert.
 • De maatregel gedragscampagnes is effectief om medewerkers kennis te laten maken met verschillende vormen van duurzame vervoermiddelen en het wisselen daartussen. Met dit ‘flexibel reizen’ wordt veel CO2 De koplopers zullen in juni 2019 meedoen aan het LowCarDiet om medewerkers een maand lang verschillende duurzame vervoersmiddelen te laten proberen.
 • Het koploperbeleid zal worden uitgebreid met het stimuleren van de fiets. Deze best practice heeft aangetoond een belangrijke bijdrage te leveren aan de reductie van de CO2

Een van de concrete initiatieven is het lanceren van een reistijd vergelijkingsapp voor internationaal reizen, die de deur tot deur reistijd berekent tussen auto-vliegen en trein. Hiermee wordt een eerlijk vergelijk gemaakt tussen alle modaliteiten inclusief wachttijd.

Naast de implementatie van dit koploperbeleid, heeft Anders Reizen resultaten geboekt in het concept klimaatakkoord aan de klimaattafel Mobiliteit. Om de CO2 reductie impact van Anders Reizen te vergroten gaat de coalitie opschalen naar 500 bedrijven, ondersteund door het Rijk met o.a. het opzetten van een kennisplatform en ontsluiten van fiscale kennis. Daarnaast ligt er een voorstel om het flankerend beleid verder vorm te geven door duurzaam reizen als “default” te integreren in ruimtelijke ordening en regionale mobiliteitsplannen.

Kortom, Anders Reizen biedt voldoende aanknopingspunten voor elke organisatie met meer dan 250 medewerkers om CO2-uitstoot te verminderen. Bent u geïnteresseerd in deelname? Klik dan HIER

Directieleden van de volgende organisaties waren aanwezig bij CEO bijeenkomst:
ABN AMRO, Accenture, Achmea, Aegon, Alphabet Lease, ANWB, Arcadis, Asito, ASR, ASML, Cap Gemini, CGI, Conclusion, Deloitte, DSM,  Eneco, Enexis, Essent, Gasunie, Natuur en Milieu, Nederlandse Spoorwegen, NUON, Philips, PON, ProRail, PWC, Rabobank, Royal HaskoningDHV, Shell, Stedin, Strukton, Tauw, TBI, Triodos, UMCG, Vebego, Vivat, VNO-NCW, VodafoneZiggo. Vanuit de overheid waren er bestuurders van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu en de Provincie Noord-Brabant.

Terug naar overzicht

Laatste nieuws