Nieuws

Anders Vliegen Congres 2021 schetst route naar duurzame luchtvaart

Veertig bedrijven namen deze week deel aan het Anders Vliegen Congres 2021. Centraal stond de vraag hoe de route naar een duurzame luchtvaart eruit ziet. En of die überhaupt wel bestaat. Discussie was er over alternatieve brandstoffen, harmonisatie van internationale wetgeving, introductie van nieuwe wet en regelgeving, meer digitale samenwerking en de perverse prikkels van de frequent flyer miles. Belangrijk om te weten voor werkgevers, aangezien de voetafdruk op internationaal reizen alleen maar toeneemt. Wat kunnen bedrijven ook zelf doen? 

Een scherpe paneldiscussie liet zien dat er aan verschillende knoppen moet worden gedraaid om internationaal reizen te verduurzamen. Deelnemers waren Hugo Houppermans, Directeur Coalitie Anders Reizen, Denise Pronk, Programme Manager Corporate Responsibility Schiphol Group, Koenraad Backers, Programmaleider Luchtvaart bij Natuur en Milieu, Bart Steman, Sustainability Consultant bij Royal HaskoningDHV en Wineke Haagsma, Director Corporate Sustainability bij PwC. 

Verduurzaming van de luchtvaart afdwingen of geloven in innovaties uit de markt zelf? 

De perspectieven op internationale zakelijke mobiliteit blijken nogal te verschillen. Zo vindt de één dat er volop ingezet moet worden op alternatieve brandstoffen en technische innovaties uit de markt zelf, terwijl de ander veel meer ziet in nieuwe wet en regelgeving. Met dat laatste zou een duurzame transitie pas echt afgedwongen kunnen worden. Ook alternatieven zoals het stimuleren van internationaal treinverkeer, efficiënter vliegen en compleet elektrisch vliegen werden genoemd als kansrijke oplossingen om de negatieve klimaat-effecten én de verwachte groei van de luchtvaart het hoofd te bieden. Concreet: voor reizen onder de 400 kilometer is de trein het beste alternatief. De grootste impact hebben vluchten verder dan 6000 kilometer. 

Rol van werkgevers en extra stimulans voor alternatieven op de korte afstand 

Ook werd het gesprek gevoerd over welke invloed de deelnemers vanuit hun rol als werkgever zelf uitoefenen. PwC benadrukt het belang van inzicht in reisdata en het goed informeren van werknemers. “Laat zien welke alternatieven er zijn, zodat medewerkers een afgewogen keuze kunnen maken.” Bart Steman van Royal Haskoning refereerde aan een onderzoek waarbij vliegverkeer en internationaal treinverkeer met elkaar werd vergeleken.  “Uit dat onderzoek blijkt dat er veel winst valt te behalen door ticketservices te verbeteren, de internationale dienstregelingen te optimaliseren en investeren in het internationaal HSl netwerk. De potentie is enorm, 25% van de vluchten bij veel organisaties is te vervangen door treinen minder dan 400 kilometer.” Denise Pronk van Schiphol Group vertelde over hoe hun organisatie het gesprek voert met het Rijk en de grote luchtvaartmaatschappijen. Daarin is onder andere aandacht voor alternatieve manieren van reizen voor de korte afstanden.

Een spaarsysteem dat zakelijke reizigers maar in het vliegtuig houdt 

Koenraad Backers sprak zich expliciet uit tegen de perverse prikkels van de zogenaamde frequent flyer miles. “Dit spaarsysteem houdt zakelijke reizigers in het vliegtuig en stimuleert zoveel mogelijk vliegen. Dat kan niet de bedoeling zijn, als we kijken naar negatieve milieueffecten van vliegreizen. We moeten inzetten op alternatieve brandstoffen, maar ook innovaties zoals waterstof en elektrificatie. En het Rijk zal echt verandering moeten afdwingen met financiële prikkels en nieuwe normeringen. Maar ook de markt zal perverse prikkels zoals de frequent flyer miles rigoureus moeten afschaffen. Werkgevers kunnen dit zelf ook afdwingen in contracten”, zegt hij.


Breakouts: inzoomen op kansrijke veranderingen 

In de break-out sessies werden we meegenomen wat de duurzaamheidsmaatregelen op vliegen zijn voor DSM, Philips en Arcadis, waarin het ging over reisbeleid, structurele reductie van 50% van zakelijk reizen en het gebruik van gamification om gedragsverandering te stimuleren. Ook werden de deelnemers meegenomen in concrete onderwerpen zoals synthetische brandstoffen, Stimuleren van gedragsverandering medewerkers en CO2-compensatiemogelijkheden.

Ook werk maken van duurzaam internationaal reizen? 

Geef de verduurzaming van jouw internationaal mobiliteitsbeleid vleugels en teken het Air Mobility Statement. Het geeft praktische handvatten om concrete maatregelen door te voeren binnen jouw organisatie. Het gaat om bewezen maatregelen waarmee je stappen kunt zetten om een duurzaam mobiliteitsbeleid praktisch te maken. Neem voor meer informatie contact op met secretariaat@andersreizen.nu.

Terug naar overzicht

Laatste nieuws