Nieuws

De fiets als kans in het woon-werk verkeer

Reizen naar het werk is voor velen een gewoonte die lastig te veranderen is. Het stimuleren van ander reisgedrag als gevolg van de coronamaatregelen, vraagt zowel tijd als een weldoordachte aanpak. Er zijn vier manieren om gedrag te veranderen: belonen, verleiden, ondersteunen, ontmoedigen of een combinatie hiervan. Wat hierbij goed werkt is een duidelijk voordeel te creëren ten opzichte van autorijden. Dat kan een voordeel zijn in geld of in gemak.

Uit diverse onderzoeken1) blijkt dat er meer effectieve manieren zijn om medewerkers op de fiets te krijgen. Het startpunt is inzichtelijk te maken welke fietsmogelijkheden er al bestaan binnen de organisatie. Daarnaast is bewust werken aan je fietsbeleid en er actief over communiceren essentieel.

Coalitie Anders Reizen heeft de resultaten uit deze onderzoeken, die zijn uitgevoerd door MuConsult, Beter Benutten, Natuur & Milieu en Anders Reizen zelf, gebundeld om gerichte adviezen te geven aan werkgevers die met de invoering van fietsmaatregelen een bijdrage willen leveren aan minder CO2-uitstoot én de gezondheid van hun medewerkers. Immers, fietsen verbetert de vitaliteit en biedt nu ook een veilige vorm van vervoer in de 1,5 protocollen.

De fietsmaatregelen zijn zowel op financieel gebied als op het gebied van voorzieningen, ondersteund door flankerende maatregelen. Een voorbeeld is een fietsvergoeding als extra brutoloon of het vergoeden van fietskilometers, al dan niet in combinatie met het afschaffen of verlagen van de reiskostenvergoeding voor de auto. Op het gebied van voorzieningen valt te denken aan deelfietsen, oplaadfaciliteiten en een fietsenmaker op kantoor. Flankerende maatregelen zijn het beperken van parkeerplaatsen voor auto’s en het beschikbaar stellen van deelauto’s voor zakelijk verkeer.

Een combinatie van verschillende maatregelen is het meest effectief. Zo blijkt uit de onderzoeken dat een gecombineerde inzet van financiële prikkels, het inspelen op motieven om te gaan fietsen, het geven inzicht in bespaarde CO2-uitstoot, spelelementen en community building, leiden tot duurzame gedragsverandering.

Deze en andere (praktijk)voorbeelden komen aan bod bij de online kennissessie op dinsdag 26 mei van 16.00 tot 16.45 uur. Je bent van harte welkom! Aanmelden 

 

1) Onderzoeken: KiM, Beter Benutten, MuConsult, Anders Reizen, Natuur en Milieu, Fietswijzer

Terug naar overzicht

Laatste nieuws