Nieuws

Het motorblok laat van zich horen

Op 4 juni kwamen de MVO- en HR-managers van de Anders Reizen organisaties bij elkaar om kennis te delen en elkaar te inspireren. Deze groep is de motor van het netwerk; zij voeren de duurzame veranderingen van het mobiliteitsbeleid door. De inspiratie begon al bij de rondleiding in het technology centre van gastheer Shell. In dit toonaangevende instituut, het is een van de drie belangrijkste onderzoekscentra van Shell wereldwijd, worden 3D printers en eigen glasblazers ingezet om instrumenten te maken voor onderzoek- en innovatietrajecten. Paul Schuurman, adviseur compensation & benefits, opende vervolgens de bijeenkomst door zijn nieuwe mobiliteitsplan voor Shell Nederland te presenteren.

Na een update van het projectteam presenteerde communicatie en PA directeur van Enexis, Cor Brockhoven een creatief idee om een beweging te starten dat anders reizen moet bevorderen. Een gedragsveranderingscampagne met een positieve prikkel, namelijk het laten staan van je auto als een cadeautje aan jezelf. Geïnspireerd door fenomenen als ‘ijsvrij’ in de winter is de slogan: ‘En jij? Wanneer neem jij autovrij?’ bedacht. Een aansprekende campagne waarvoor Enexis de organisaties binnen Anders Reizen uitnodigt om aan te haken.

Namens de jonge versnellers presenteerde Maxime Roozendaal de indrukwekkende plannen voor een versnelling in het koploperbeleid. Centraal staat de mobiliteitsbehoefte van de medewerker die meegenomen wordt in de HR-cyclus van functionering- en carrière gesprekken. Zaken als verhuizing en gezinsuitbreiding blijken een belangrijke rol te spelen in de verandering van mobiliteitsbehoeften. Een verrassende en tegelijkertijd voor de hand liggende manier om medewerkers bewust te laten zijn van hun mobiliteitsgedrag én voor de organisatie om de mobiliteitsbehoefte aangesloten te houden aan de duurzaamheidsdoelen van de organisatie.

De groep van Maxime heeft zich ook gebogen over de mogelijkheden van het kennisdelen binnen het netwerk en presenteerde een voorstel voor een nieuw platform. Binnenkort lanceren zij hier een pilot in.

Voor verdieping en actie op de mobiliteitsmaatregelen, werden vervolgens vier breakout sessies verzorgd:

  1. De mogelijkheden inclusief rekenvoorbeelden van de leasefiets, door Natuur & Milieu.
  2. AndersOm, een fietsinitiatief van Alliander: ’Het verschil maak je door mensen te laten ervaren dat fietsen leuk is!’
  3. De opbrengsten van uitgebreid onderzoek naar duurzamere varianten voor lange reizen. (Werkgroep Anders Vliegen) door PWC.
  4. Monitoring, het meten van het effect van onze maatregelen als essentiële voorwaarde om onze doelstellingen te halen (projectteam)

En zoals het gaat met het motorblok staan er weer nieuwe acties in de stijgers. Er is afgesproken:

  • een initiatief te starten rondom busjes met grijze kentekens; wat zijn de mogelijkheden om deze te verduurzamen?
  • een werkgroep te starten dat monitoring van de Anders Reizen maatregelen gaat opzetten en inregelen
  • verder na te denken over de mogelijkheden en pilots over flexibele parkeerrechten
  • een vervolg te geven aan de werkgroep ‘Anders Vliegen’

Mooie resultaten dus én werk aan de winkel!

Terug naar overzicht

Laatste nieuws