Nieuws

HR en OR bundelen kennis: do’s en don’ts hybride werken steeds duidelijker

Het kabinet heeft nieuwe richtlijnen afgekondigd over thuiswerken en weer naar kantoor gaan. En daarom bundelden we de kennis van de HR-directeuren en OR-voorzitters van 34 grote bedrijven. Precies over dit onderwerp ging het vandaag: hoe zorgen we ervoor dat we hybride werken beklijft? En hoe sluit een mobiliteitsbeleid past bij het werken van morgen? Het komt nu aan op het vermogen om flexibiliteit te organiseren. Nu is het moment om de positieve lessen om te zetten naar de praktijk. Experts van DSM, ABN AMRO en Deloitte deelden hun ervaringen. 

Delen van richtlijnen hybride werken en ‘teampact’ 

De deelnemers deelden richtlijnen over de sturing op hybride werken. Alle bedrijven zoeken naar een nieuwe balans en gaan uit van het faciliteren van het juiste gesprek in de teams. Hoe zorg je ervoor dat het kantoor een aantrekkelijke ontmoetingsplek gaat zijn? De deelnemers spraken af om de richtlijnen voor het hybride werken met elkaar te delen. Ook worden de teampacts (afspraken die teams maken om het hybride werken in goede en eerlijke banen te leiden) met elkaar gedeeld. 

Medewerkers mogen er best wat aan overhouden 

Bij een nieuwe manier van werken past ook een nieuwe manier van reizen. Een belangrijk gegeven is dat deelnemers al verschillende flexibele mobiliteitsarrangementen bieden aan hun medewerkers. De discussie ging over ‘Hoe zorg je voor maximale flexibiliteit, zonder vast te zitten aan een vervoermiddel?’ We zien de trend van gestuurde mobiliteitsbudgetten. Een budget dat stuurt met de juiste duurzame prikkels. Hoe stimuleer je duurzame keuzes en voorkom je dat de keuze om niet te reizen wordt gedreven door persoonlijke financiële afwegingen? Duurzame keuzes moeten beloond worden en daar hoort thuiswerken ook bij. Medewerkers moeten niet gekort worden op het budget als men minder mobiel is, is de opvatting. Medewerkers mogen er best wat aan over houden.

Pilot dynamisch mobiliteitsbudget 

Veel bedrijven vinden dat medewerkers er best wat aan over mogen houden. Daarom ontwerpt één van de bedrijven een pilot met een dynamisch mobiliteitsbudget. Dit budget ‘ademt mee’ met de zakelijke mobiliteitsbehoefte van medewerkers. Het budget bestaat uit een privé, woon-werk en zakelijk deel. Medewerkers krijgen een mobiliteitsbudget gebaseerd op basis van de verwachte reisbehoefte (aantal reisdagen en reisafstand passend bij opdracht). Periodiek wordt het budget bijgesteld aan de hand van actuele/werkelijke reisbewegingen. Aan het einde van de periode wordt de balans opgemaakt en verrekend. In het budget zijn een aantal duurzame incentives (voordeeltjes) ingezet zoals een stimulans voor thuiswerken en het gebruik van OV. Nog ter discussie staan stimulansen voor elektrisch rijden of de keuze voor een kleinere duurzame auto. De pilots gaan van start na afstemming met de ondernemingsraad en zodra het thuiswerkadvies vervalt. 

Meer weten wat Anders Reizen voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op via ons contactformulier voor een kennismakingsgesprek. 

Terug naar overzicht

Laatste nieuws