Nieuws

Inspiratie & vooruitgang op Festival Duurzame Mobiliteit

In het zeer toepasselijke decor van de Rijtuigenloods in Amersfoort, vonden de HR & MVO professionals van Anders Reizen elkaar op dinsdag 1 oktober tijdens van het Festival Duurzame Mobiliteit. Gedragsverandering was het centrale thema waarover kennis werd gedeeld en uitgebreid werd gediscussieerd. Twee gastsprekers boden waardevolle handvatten om mee aan de slag te gaan.

Ellen van der Werff, hoofddocent gedragswetenschap RUG vertelde over de psychologie van ons duurzame gedrag. Ons keuzegedrag wordt beïnvloed door vier conflicterende waarden: hedonische (plezier en comfort), egoïstische (status en geld), altruïstische (sociale en empathische aspecten) en biosferische (milieubewustheid) waarden. Deze biosferische waarden worden grotendeels al bepaald tijdens je jeugd en zijn lastig te veranderen gedurende je verdere leven. De waarden hebben grote invloed op de keuzes die je als medewerker maakt. De boodschap is dan ook niet one-size fits all, maar in de boodschap de verschillende waarden terug te laten komen. Door bijvoorbeeld herinnerd te worden aan duurzaam gedrag uit het verleden, word je milieu-identiteit groener. kan je milieu-identiteit groener maken.

Dit theoretische kader werd verder aangevuld door Ruben Dummer, onderzoeker en trainer bij duwtje.com. Zijn betoog voor Anders Reizen is gebaseerd op twee systemen van het menselijk brein: het rationele en het automatische. De laatste speelt een veel grotere rol voor ons gedrag. Zijn praktische advies: verminder mentale & fysieke inspanning die nodig is om anders te gaan reizen en gebruik daarvoor de volgende drie technieken:

  1. Verstrek cruciale informatie die nodig is voor maken van goede mobiliteitskeuzes
  2. Introduceer een standaardoptie: standaard OV vrij, standaard een elektrische auto, of standaard een call ipv fysieke meeting
  3. Implementeer intentie & commitment: het uitspreken van een intentie, is de beste manier om gedrag te veranderen. Voorbeelden; je wilt eenmaal per week flexibel werken, OV gebruiken of de fiets. Het uitspreken heeft krachtig effect.

Gevoed met deze nieuwe kennis stortten de deelnemers zich vervolgens in een ‘snelkookpan intervisie’ over diverse gedragsdilemma’s die bij een aantal organisaties leven. Dit leverde o.a. Deloitte praktische tips op voor hun leasefietsplan, Stedin voor het creëren van draagvlak voor vermindering van het vliegverkeer en voor de Volksbank hoe je elektrische rijders van het eerste uur kunt belonen voor hun rol in de transitie.

Bedrijven die een volgende stap hebben gemaakt
De coalitie van koploperbedrijven staat voor actie. Sinds de laatste sessie in juni hebben a.s.r., Shell en Deloitte nieuwe koploper maatregelen doorgevoerd. Hugo Houppermans praatte de groep bij over het nieuwe mobiliteitsbeleid dat door deze leden recentelijk is ingevoerd.

Wanneer neem jij autovrij campagne
Op 1 oktober is de campagne ‘Ik neem autovrij’ van start gegaan. Het initiatief van Enexis wordt ondersteund door Anders Reizen. Het is mogelijk om direct in te stappen, zie www.ikneemautovrij.nl (toolkit).

Young Professionals Anders Reizen, dat is de nieuwe naam voor de Jonge Versnellers die dezelfde ochtend aan een nieuwe expeditie zijn begonnen in het Ketelhuis van de Rijtuigenloods. Onder begeleiding van Sustainable Motion gaan 20 young professionals uit de Anders Reizen bedrijven aan de slag om de verduurzaming van de zakelijke mobiliteit binnen de eigen organisatie te versnellen.

Aansluiting Rijk bij Anders Reizen
De dag werd afgesloten met een waar hoogtepunt; de aansluiting van alle ministeries bij Anders Reizen. Namens de Rijksoverheid bekrachtigde Mariëtte van Empel, programmadirecteur Duurzame Mobiliteit, de ondertekening van de Dutch Sustainable Mobility Pledge die eerder werd ondertekend door de drie Secretarissen-generaal van Infrastructuur en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Economische Zaken.

Terug naar overzicht

Laatste nieuws