Nieuws

Jaarbericht 2021: impact met de Coalitie Anders Reizen

In dit beknopte jaarbericht van Anders Reizen ontdekt je wat de coalitie in 2021 heeft bereikt. De effecten van corona op werken en reizen komen aan bod en daarmee de grote impact op de keuzes die werkgevers en werknemers afgelopen jaar hebben gemaakt. 

Tijdens de periode van versoepelingen ontstond er een nieuwe situatie: er waren weer files, maar er was ook een betere spreiding door de week. Nederlanders maakten andere keuzes, bleven meer thuiswerken, stapten minder snel in het OV en reisden meer op de fiets. Het thuiswerken werd verder bestendigd. Daarom hebben we ons als coalitie gefocust op de vraag hoe we het hybride werken kunnen bestendigen door van elkaar te leren. Anders Werken & Anders Reizen is onze nieuwe scope. 

Tekst loopt door onder de PDF van het jaarbericht

Klimaatbeleid steeds dominanter

Duurzaamheid heeft in de afgelopen twee jaar een steeds grotere rol gekregen in de beleidskeuzes die worden gemaakt. Zo is de snelheid op de snelwegen teruggebracht naar 100km per uur, zijn er aangescherpte eisen voor de uitstoot van nieuwe auto’s en stimuleert de overheid duurzame investeringen. Met het Fit for 55 programma van de Europese Unie is een duidelijke koers gekozen, waarbij duurzame groei centraal staat. Het Nederlands klimaatakkoord zal op basis van de Europese klimaatdoelen worden aangescherpt.

Mobiliteit betekent vrijheid 

Mobiliteit betekent voor veel Nederlanders vrijheid. Vrijheid om te bewegen, erop uit te gaan en eigen keuzes te maken en te ontdekken. Tegelijkertijd heeft mobiliteit een grote impact op het klimaat. 27% van de CO2-uitstoot in Nederland wordt veroorzaakt door mobiliteit. Hiervan is 35% toe te wijzen aan het personenverkeer over de weg. Meer dan 50% is werk gerelateerd.

Anders Reizen versnelde

Ondanks de COVID restricties ging de coalitie Anders Reizen gestaag door. Alle bijeenkomsten en events werden online georganiseerd. Hierdoor konden we als programmateam beter en effectiever organiseren, werd er meer kennis met elkaar gedeeld en verbinding gelegd. Door de inzichten uit de monitoringstool en de voortgang met elkaar te delen, leren bedrijven van elkaar, ook op het gebied van reporting. Deze ‘learnings’ zullen ook relevant en interessant zijn voor de overheid bij de invoering van de aankomende CO2-registratie voor zakelijk vervoer en woon-werkverkeer.

Cruciaal jaar 

2022 zal voor ons een cruciaal jaar zijn. Dit jaar zal de overheid nieuw beleid maken dat de kaders van de toekomstige mobiliteit zal bepalen. Internationale spanningen bepalen mede de urgentie. We hopen met onze kennis, inzichten en voortgang de overheid te kunnen inspireren op wat nu al mogelijk is en hoe we als complete samenleving kunnen versnellen door stimulerend overheidsbeleid. De ambitie dit jaar is om bedrijven te helpen wel degelijk een nieuwe balans te kunnen vinden tussen thuis en op kantoor werken, waarbij het welzijn en de vitaliteit van de medewerker centraal staat.

Terug naar overzicht

Laatste nieuws