Nieuws

Jonge professionals werken mee aan versnelling ambitie

Om de coalitie te blijven voeden met nieuwe inzichten en mogelijkheden die het zakelijke verkeer sneller verduurzamen, heeft de projectorganisatie de Expeditie Anders Reizen opgezet. Een programma van 6 maanden waarin jonge professionals van de bedrijven in Anders Reizen deelnemen.

In dit traject gaan de ‘young professionals’ van de leden aan de slag met concrete uitdagingen en innovaties met het doel deze zo breed mogelijk in te zetten in het netwerk.

De expeditie wordt verzorgd door het projectbureau Sustainable Motion dat ervaring heeft met de veranderkracht van een nieuwe generatie jonge talenten. De eindresultaten worden in juni van dit jaar verwacht.

Dit format heeft niet alleen voordelen voor de coalitie, ook de jonge professionals verrijken zichzelf. De expeditie is een programma voor persoonlijke ontwikkeling; er wordt veel aandacht besteed aan het versterken van eigen talenten en hoe deze in de organisatie in te zetten. Daarbij komt uiteraard de intrinsieke motivatie om duurzame mobiliteit verder te brengen als eerste aan de orde.

In januari vond de eerste sessie plaats. De twintig jongeren werden welkom geheten bij Stedin, gastheer van de dag en lid van Anders Reizen. Elke bijeenkomst start met een inkijkje in de organisatie van de gastheer en de acties die de organisatie onderneemt om hun mobiliteitsbeleid te versterken. Daarop volgende een discussie waarin de mobiliteitspiramide aan de orde kwam, vergelijkbaar met de ladder van circulariteit. De piramide is een set van spelregels om de mobiliteit te verduurzamen. Er wordt gestart met niet-reizen, vervolgens komen de steeds minder duurzame opties aan de orde. In dit geval is de casus gericht op het gebruik van de auto (casus Stedin) en worden van onderaf (de piramide) verschillende reisopties aangeboden waar spelregels aan hangen om uiteindelijk bij het gebruik van een auto te komen, wat een aanzienlijk klein gedeelte moet worden. Interessant!

Vervolgens zijn de deelnemers aan de slag gegaan met het concretiseren van de mobiliteitsuitdaging van hun eigen organisatie. Wat is nu de kern van het probleem? De uitdaging wordt tot op de bodem geanalyseerd, waardoor helder wordt waar men nu mee aan de slag moet. De volgende stap is de stakeholder analyse, waar zit de motivatie van de collega (van een andere directie)? What’s in it for them? Wat beweegt hen?

De volgende bijeenkomst, op 14 februari, gaan de expeditie-leden aan de slag om te kijken hoe je deze twee werelden bij elkaar kunt brengen. Hoe toepasselijk op Valentijnsdag…

#wordtvervolgd

Terug naar overzicht

Laatste nieuws