Nieuws

Klimaatakkoord geen politieke hoogvlieger voor verduurzaming zakelijke mobiliteit

Persbericht – reactie coalitie Anders Reizen op klimaatakkoord

De grote werkgevers aangesloten bij Anders Reizen zijn redelijk tevreden met de uitkomst van het klimaatakkoord, maar teleurgesteld dat de bijtelling voor EV in rap tempo omhoog gaat. Hugo Houppermans – directeur coalitie Anders Reizen: “We zijn blij dat er een akkoord ligt en dat het merendeel van onze adviezen zijn overgenomen en de werkgeversaanpak wordt omarmt, maar we zijn negatief verrast over de snelle stijging van de fiscale bijtelling voor elektrisch vervoer. Dit remt niet alleen de aanschaf van elektrische auto’s door particulieren – onze medewerkers – af, maar een hoop bedrijven hebben al fors geïnvesteerd en voorgesorteerd op elektrificering. Bovendien blijven de trein en het ov – voorlopers in schoon vervoer – relatief duur.”

Houppermans: “Wij zijn gevraagd een bijdrage te leveren aan dit akkoord vanwege onze (praktijk)kennis en ervaring, we begrijpen dat de overheid haar inkomsten stabiel wil houden, maar een herverdeling is noodzakelijk door voorrang te verlenen aan duurzame alternatieven. Voor de juiste opschaling hebben markt en overheid elkaar keihard nodig. De coalitie Anders Reizen heeft de handschoen opgepakt en blijft als koplopersgroep actief investeren in het verduurzamen van onze mobiliteit, met of zonder hulp van de overheid, want we zijn met elkaar een verplichting aangegaan. Maar we maken ons zorgen om de volgers, zij moeten niet afhaken maar juist sneller aanhaken! Duurzame mobiliteit moet het nieuwe normaal worden en dat zal veel minder snel gebeuren met de plannen zoals ze er nu voor liggen in vergelijking met de door ons ingebrachte plannen. Dit zal waarschijnlijk leiden tot een halvering van het aantal elektrische auto’s.”

Adviezen
De belangrijkste punten van het advies van de werkgevers: fiscale stimulering (goede belonen, slechte duurder maken), betalen naar gebruik (belonen versus betalen), stimuleren OV en fiets en elektrificeren van het wagenpark en daarnaast normeren voor de achterblijvers. Dat advies was onder andere gebaseerd op maatregelen vanuit de leden van de coalitie Anders Reizen die ze in haar koploperbeleid heeft opgenomen; en wat na doorrekening zeer effectief blijkt te zijn (>60% van de klimaatambitie mobiliteit).

Experimenteren met anders betalen voor mobiliteit
De opgave voor mobiliteit is groot en urgent. Deze sector (inclusief lucht- en zeevaart) stoot namelijk 27% van de CO2 in Nederland uit. Naast het reduceren van CO2 zijn het bereikbaar houden van Nederland en gezondheid (o.a. fijnstof) belangrijke items die in deze opgave meegenomen moeten worden. Er is veel meer mogelijk in deze sector dan tot nu is gebeurd. Als het gaat om mobiliteit blijkt namelijk dat werkgevers direct en indirect invloed hebben op meer dan 50% van de wegkilometers in Nederland. Met hun mobiliteitsbeleid voor woon-werk en zakelijk verkeer, denk aan reiskostenvergoedingen en regelingen rondom parkeren, vliegen en fietsen, hebben werkgevers direct invloed op het reisgedrag van hun medewerkers. Houppermans: “Om in de praktijk te ervaren wat de effecten zijn van anders betalen voor mobiliteit is het van belang dat er pilots worden gedaan. Daar willen we als Anders Reizen graag in meedoen! Laten we grootschalig testen wat de effecten zijn van de drie voorstellen zoals nu worden voorgesteld op de bereikbaarheid van Nederland, de uitstoot van CO2 en de gezondheid van medewerkers! Wij doen graag mee!”

Terug naar overzicht

Laatste nieuws