Nieuws

Van Lanschot Kempen-CEO Maarten Edixhoven: ‘Geef zelf het goede voorbeeld’

Van Lanschot Kempen heeft sinds vorig jaar een nieuw mobiliteitsbeleid. Daarin krijgen medewerkers een mobiliteitskaart, is de leasevloot vanaf 2025 volledig elektrisch en ligt het internationale vliegverkeer onder het vergrootglas. CEO Maarten Edixhoven kijkt intussen verder vooruit.  

Hoe groen is Van Lanschot Kempen? 
“Duurzaamheid staat hoog in ons vaandel. Ik zou nog niet zo ver gaan om ons een groen bedrijf te noemen, want we hebben nog uitstoot. Maar we hebben wel het streven groener te worden. En dat doen we via drie assen.
De meeste impact hebben we via de beleggingen van onze klanten; zo’n 115 miljard. Dat doen we door in de beleggingsmandaten op te nemen wat wij verwachten van de bedrijven waar we in investeren. Door engagement zorgen we dat duurzaamheid bij hen op de agenda komt. De tweede as is via de leningen die we geven, met name voor hypotheken van particulieren. Daarbij geldt: hoe duurzamer het huis, hoe meer korting we op de rente geven. Ook geven we via een partnership hulp bij de verduurzaming van het huis. De derde poot is de uitstoot van onze eigen organisatie.”

Voor de uitstoot door de eigen organisatie hebben jullie vorig jaar een nieuw mobiliteitsbeleid geïntroduceerd. 
“Inderdaad. De kennis en best practices uit het netwerk van Anders Reizen hebben ons enorm geholpen bij het opstellen van het nieuwe beleid. Daarnaast biedt Anders Reizen een mooi netwerk van gelijkgestemden waarin je van elkaar leert.”

Wat is het startpunt voor jullie mobiliteitsbeleid? 
“84 procent van onze CO2-uitstoot in 2022 had te maken met mobiliteit, dus daar ligt onze grootste opgave. Nu is mobiliteit niet altijd noodzakelijk en niet reizen nog altijd het meest duurzaam. De eerste stap was daarom om met de ervaringen van corona te zorgen dat thuiswerken geïntegreerd werd in het werk. Daarbij zitten we nu op zo’n 50 procent thuis en 50 procent op kantoor. En daar waar mobiliteit wél nodig is, gaan we verduurzamen, want 50 procent van onze CO2-uitstoot werd eind 2021 veroorzaakt door onze leaseauto’s.
De aanpak heeft twee speerpunten. Sinds vorig jaar kunnen medewerkers alleen nog kiezen voor volledig elektrische leaseauto’s. En vanaf 2025 zal ons wagenpark van ruim 300 leaseauto’s helemaal elektrisch zijn.
Daarnaast richten we ons op het internationaal vliegverkeer. Dat was in 2022 verantwoordelijk voor 15 procent van onze CO2-uitstoot. De interne richtlijn daarbij is om interne vergaderingen zoveel mogelijk online te doen en alleen te reizen als een vergadering voldoende (commerciële) toegevoegde waarde biedt. Als reizen noodzakelijk is, dan is het uitgangspunt om voor afstanden tot 700 kilometer de trein te nemen, tenzij… En die tenzij moet worden goedgekeurd door een lid van de management board.”

Hoe gaat het inmiddels bij VLK met het internationale treinen?   
“Naar Brussel, Parijs en Frankfurt gaat bijna alles per trein. We worstelen nog wel met Zürich en Londen, want het aanbod is op deze routes nog dusdanig matig, dat je eigenlijk niet op één dag heen en weer kunt reizen. Dus daar zien we nog meer vliegverkeer dan we zouden willen. Om dat te verbeteren is een beter treinenaanbod nodig.”

Pak je zelf ook de trein voor internationale reizen? 
“We geven zelf graag het goede voorbeeld. Zo reisde ik met onze CFO per trein naar een bijeenkomst met aandeelhouders in Londen. Ik vind dat heerlijk, omdat ik dan echt even tijd heb om stukken te lezen en mijn mail bij te werken. Daar aangekomen was een aandeelhouder verrast dat we daadwerkelijk zelf de trein hadden genomen. Hij zei: ‘Dat zegt me iets over de geloofwaardigheid van jullie managementteam.’ Dat vond ik mooie feedback. Als je gedrag verwacht van je medewerkers, dan moet je daar zelf ook naar leven.”

Hoe breng jij dat in de praktijk? 
“Ik werk in ieder geval één dag in de week thuis. Verder ga ik zoveel mogelijk met de fiets naar het werk in Amsterdam. Onze hoofdzetel is in Den Bosch. Daar ga ik met de elektrische auto heen. De trein kies ik dan meestal niet met het oog op de vertrouwelijkheid van de gesprekken die ik kan voeren. Leuk vind ik mijn verticale mobiliteit. Ik neem altijd de trap. Ook naar de 15e of 17e verdieping. Niet voor de bespaarde energie van de lift, maar voor mijn gezondheid.”

In welke fase zitten jullie nu? 
“De bewustwordingsfase zijn we voorbij. In onze organisatie is duurzaamheid inmiddels een belangrijk thema. We gaan nu richting de volwassenheidsfase. Niet iedereen kan direct mee. En soms is dat begrijpelijk. Zo zijn we ook actief in België en daar heb je veel minder laadpalen. Daar zie je de overstap naar elektrisch minder snel gaan. De stip op de horizon blijft hetzelfde, maar in sommige gevallen zullen we dus wat meer ruimte moeten geven om er te komen.”

Hoe zit het met de doelen voor de lange termijn? 
“Bij VLK streven we ernaar om via ons mobiliteitsbeleid onze eigen CO2 uitstoot jaarlijks te reduceren met 7% per fte. Met als doel om de emissies tegen 2050 op nul te krijgen. We compenseren trouwens alles al via het inkopen van een ‘carbon sink’, maar daar gaan we niet op leunen. We richten ons vooral op interventies. Zo hebben we kantoorruimte afgestoten en geïnvesteerd in faciliteiten om thuiswerken mogelijk te maken. Als het gaat om mobiliteit is de uitdaging om mensen te verleiden de auto te laten staan en het openbaar vervoer of de fiets te nemen. Om het gebruik van openbaar vervoer te bevorderen, bieden we sinds 2012 al onze leaseautobestuurders een NS Business Card aan. Leaserijders mogen de NS business Card gebruiken voor zakelijke reizen. Daarnaast kunnen zij de kaart twee keer per week gebruiken voor woon-werkverkeer.
Alle medewerkers die normaliter een reiskostenvergoeding ontvingen, zoals privérijders, kunnen met het nieuwe mobiliteitsbeleid kiezen tussen mobiliteitskaart of een NS Business Card. Bij gebruik van een mobiliteitskaart krijgen zij een hogere kilometervergoeding voor gebruik van groen vervoer, zoals lopen fietsen of de elektrische auto/scooter/step.”

Wat doen jullie nog meer om medewerkers over te laten stappen naar groenere mobiliteitsopties? 
“Van oudsher zitten veel van onze kantoren dichtbij een  NS-station. Op de kantoren hebben we verder geen parkeerplaatsen voor privéauto’s. En parkeren in de omgeving  voor woon-werkverkeer doen medewerkers voor eigen rekening. We stimuleren de (elektrische) fiets.”

Hoe krijgen jullie mensen op de fiets? 
“De vergoeding voor fietsen is hoger, 21 cent, dan de vergoeding voor de auto: 19 cent per kilometer. Daar zit een incentive om de fiets te nemen. Daarnaast luisteren we goed naar onze medewerkers. Zo was er in Amsterdam veel commentaar op de zeer beperkte fietsenstallingfaciliteiten. Dus nu hebben we sinds een paar maanden een prachtige grote fietsenstalling.”

Mobiliteitsbeleid gaat over cijfers en doelstellingen. Maar wat is het grotere doel? 
“Onze missie is om over generaties heen waarde voor onze klanten te behouden en te vergroten op een duurzame wijze. En als bedrijf dat bijna 300 jaar oud is, wil je dat ook over 300 jaar nog doen. Het is ons duidelijk dat we een klimaatprobleem hebben. Er zal daarom een aantal transities op het gebied van energie, materialen en voedsel moeten plaatsvinden. Het duurzaamheidsbeleid van Van Lanschot Kempen past in die zorg voor toekomstige generaties.”

Hoe zie je de mobiliteit over 10 jaar? Welke piketpalen zou jij graag slaan? 
“Ik zie dat mensen dan wel het prachtige Europese netwerk van hogesnelheidslijnen gebruiken en het raar vinden om nog met een vliegtuig te gaan. En als je binnen 30 kilometer van het werk woont, reis je met de fiets of het OV en reis je niet meer met de auto. Als ik vanuit mijn kantoorraam naar buiten kijk op de A10, dan rijdt 95 procent van de auto’s met maar één inzittende. Dat is eigenlijk heel vreemd.
Een andere droom is dat we het in de toekomst vreemd gaan vinden dat we ooit hebben toegelaten dat we de uitstoot van uitlaatgassen van auto’s en vrachtwagens accepteren in onze steden, waar veel mensen bij elkaar wonen. Met alle gezondheidsrisico’s van dien. Vergelijk het met roken op het werk. Daar kijken we nu ook met verbazing op terug.”

Terug naar overzicht

Laatste nieuws