Nieuws

Moment voor verduurzamen wagenpark breekt aan: nieuwe Autowijzer helpt keuzes te maken

Het moment voor bedrijven om over te stappen op een duurzaam wagenpark is aangebroken. We werken blijvend meer thuis en de beschikbaarheid van elektrische auto’s met een grotere actieradius is groter dan ooit. Daarom publiceren grote werkgevers, verenigd in de Coalitie Anders Reizen samen met Natuur & Milieu en kenniscentrum 3pm vandaag de ‘Autowijzer’ (pdf hieronder). De wijzer is bestemd voor professionals die zich bezighouden met het verduurzamen van mobiliteit.

De Autowijzer is een handige gids die bedrijven verder helpt. In de gids staan veel voorbeelden van bedrijven die al grote stappen hebben gemaakt, waaronder CBRE, de ANWB, de Volksbank, Stedin en Royal HaskoningDHV. 

Klimaatakkoord
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 8 miljard minder (fossiele) zakelijke autokilometers worden gereden en invoering van een normering van de uitstoot van zakelijke mobiliteit. En vanuit Europa komt met ‘Fit fot 55’ de wens om de CO2 uitstoot ook in het zakelijk verkeer verder terug te dringen. De Autowijzer helpt werkgevers daarbij. 

Flexibel mobiliteitsbeleid
Flexibilisering van mobiliteitsbeleid is een manier om met de huidige snelle veranderingen om te gaan. Het speelt in op het thuis- en online werken en de daardoor veranderde mobiliteitsbehoefte. Het ontmoedigt verder autobezit in stedelijke omgeving en stimuleert gebruik van het groeiend aanbod van deelmobiliteit. Steeds meer medewerkers werken wisselend thuis en op kantoor, en reizen wisselend met de fiets, het OV of een elektrische deel- of poolauto. Veel medewerkers geven de voorkeur aan een pakket aan verschillende vervoersmogelijkheden (bijvoorbeeld OV, fiets, deelauto), boven het bezitten van een leaseauto. Dit is toekomstbestendig en flexibel en het helpt bedrijven de CO2-uitstoot te reduceren en maakt ze een aantrekkelijke werkgever. ANWB en CBRE zijn daarin voorlopers en bieden werknemers passende flexibele vervoersmogelijkheden aan. 

Elektrisch rijden (EV)
In de gids staan ook veel voorbeelden van bedrijven die al ver zijn met een 100% elektrisch (EV) wagenpark. Bij Royal HaskoningDHV is 85% van de leaseauto’s inmiddels elektrisch. Het bedrijf verwacht in 2022 de doelstelling van 100% te bereiken. Voor bedrijven is het op dit moment goed mogelijk om volledig over te stappen op elektrisch rijden. “De problemen van vier jaar geleden bestaan nu niet meer,” zegt Arno Veenman, van de Volksbank. “Waar het eerst moeilijk was om de juiste auto’s te vinden met voldoende actieradius voor de juiste prijs en ook binnen de levertijd, is dit nu helemaal anders. Er is nu veel meer aanbod van auto’s en een sterke toename in actieradius, waardoor deze knelpunten geen belemmering meer zijn.”

Een concreet stappenplan

Bedrijven die aan de slag willen met de verduurzaming van hun automobiliteit vinden in de Autowijzer een concreet stappenplan. Daarin zijn de learnings en missers van een aantal bedrijven uit de Anders Reizen coalitie vertaald in praktische tips. Het in kaart brengen van de mobiliteitsbehoefte van medewerkers en het betrekken van medewerkers bij nieuw mobiliteitsbeleid blijken belangrijk.

Mobiliteitswijzers
Dit jaar lanceren Natuur & Milieu en de coalitie Anders Reizen vijf nieuwe kenniswijzers. De Autowijzer is de eerste; later dit jaar volgen de OV-wijzer, mobiliteitsbudgetwijzer, deelmobiliteitswijzer en hybride werken wijzer. In de wijzers worden ervaringen en best practices gebundeld. Eerder verschenen al de vliegwijzer en de fietswijzer.


Coalitie Anders Reizen
De coalitie bestaat inmiddels ongeveer 80 grote werkgevers. Zij delen de gemeenschappelijke ambitie om de CO2-uitstoot van zakelijke reizen te halveren in 2030 (ten opzichte van 2016). Om deze doelen te bereiken, zijn de meest effectieve maatregelen vertaald naar een koploperprogramma met ‘best practices’.

Natuur & Milieu
Een duurzame toekomst voor iedereen, dat staat centraal in de visie van Natuur & Milieu. De focus ligt daarbij op een klimaatneutrale samenleving in 2050 en het herstel van biodiversiteit. Om dit te bereiken stimuleert Natuur & Milieu duurzame alternatieven en maatregelen en gaat de organisatie vervuilende activiteiten tegen. Natuur & Milieu doet dit, waar het kan samen met anderen.

3pm
3pm helpt werkgevers sinds 2013 met duurzaam zakelijk en woon-werkverkeer. Het adviesbureau ontwikkelt mobiliteitsbeleid dat past bij de organisatie. Van visie tot regelingen, vergoedingen en voorzieningen.

Terug naar overzicht

Laatste nieuws