Nieuws

Nieuw onderzoek effect brandstofprijzen: forens vindt elektrische fiets goed idee, maar kijkt vooral naar werkgever en het Rijk

Onderzoek van Kantar Public in opdracht van Anders Reizen laat zien dat Nederlandse forenzen vanwege hoge brandstofprijzen de auto vaker laten staan als het gaat om privéritten. Duurzamer naar het werk reizen moet volgens forenzen vooral mogelijk gemaakt worden door werkgever en het Rijk. Het vergoeden van de (elektrische) fiets door de werkgever vindt 62% van de ondervraagden een goed idee.

Bekijk het complete Kantar-rapport helemaal onderaan dit bericht. 

Ruim de helft van alle forenzen in Nederland gaat met de brandstofauto naar het werk (54%). Bijna een kwart gaat met de (elektrische) fiets naar het werk (23%). Om andere manieren van vervoer te kiezen dan de brandstofauto kunnen werknemers veel doen. Zo geeft de helft van de werknemers aan dat een beloningssysteem in punten of geld voor duurzame keuzes hen zou stimuleren (51%) of een (hogere) reiskostenvergoeding voor het gebruik van de fiets, e-bike of e-scooter (50%). Ruim vier op de tien forenzen (41%) woont binnen een straal van 10 kilometer van het werk. Uitgerekend deze groep kan door werkgevers verleid worden om voortaan de (elektrische) fiets te pakken en daarmee naar het werk te komen. Voordelen: minder files, minder uitstoot en meer beweging.

Forenzen kijken vooral naar werkgever en Rijk

Als het gaat om het stimuleren van duurzame reisoplossingen dan leggen forenzen een grote verantwoordelijkheid bij de overheid (73%) én werkgevers (67%). Forenzen vinden dat de verantwoordelijkheid minder bij henzelf ligt (48%).

Grote zorgen om hoge energie- en brandstofprijzen

Vier op de tien forenzen verwachten dat de energie- en brandstofprijzen het komende jaar verder zullen stijgen (41%). Ruim een kwart verwacht dat het huidige hoge prijspeil zich dit jaar stabiliseert (26%). Meer dan de helft van alle forenzen maakt zich zorgen over deze stijgende energie- en brandstofkosten (55%).

Vier op de tien werken (gedeeltelijk) thuis

Iets minder dan vier op de forenzen werkt (gedeeltelijk) thuis (39%). De rest werkt fysiek op kantoor, het bedrijf of de organisatie, in de meeste gevallen omdat ze fysiek aanwezig moeten zijn (52%). Opvallend hierbij is dat van de groep werknemers die aangeeft fysiek op hun werk aanwezig te moeten zijn, vaak dichtbij hun werk wonen (45% woont binnen een straal van tien kilometer van het werk). Voor deze groep is de (elektrische) fiets in veel gevallen een alternatief voor de brandstofauto.

Verantwoording en werkwijze

Het onderzoek is online uitgevoerd door onderzoeksbureau Kantar Public. Er is gebruik gemaakt van vragenlijst met een gemiddelde invulduur van 5 minuten, waarbij respondenten uit de TNS Nipobase zijn benaderd. Uit de TNS Nipobase is een bruto steekproef getrokken van n=2.000 werknemers, ZZP-ers en zelfstandige ondernemers die voor hun werk van en naar hun kantoor, bedrijf of organisatie reizen. De steekproef is representatief getrokken op de beroepsindeling van de MOA. Het veldwerk van het onderzoek liep van 30 maart tot en met 3 april 2022. In totaal hebben n=1.127 werkenden aan het onderzoek meegedaan.

Terug naar overzicht

Laatste nieuws