Nieuws

Rijksoverheid tekent voor halvering CO2-uitstoot in eigen mobiliteit

Amersfoort, 1 oktober 2019 – Vandaag tekenen drie secretarissen-generaal namens alle ministeries de Dutch sustainable mobility pledge van Anders Reizen. Hiermee verbindt de rijksoverheid zich aan de ambitie om het zakelijke verkeer van alle ambtenaren te verduurzamen, zodat in 2030 de CO2-uitstoot daarvan met 50% is teruggebracht t.o.v. 2016.

Lidewijde Ongering, secretaris generaal ministerie Infrastructuur en Waterstaat: “IenW is al sinds de oprichting van Anders Reizen in 2015 betrokken vanwege onze doelen het verkeer in Nederland schoner en efficiënter in te richten. Ik ben blij dat nu ook de andere departementen tot de coalitie toetreden. De hele rijksoverheid vertegenwoordigt meer dan 110.000 ambtenaren, zo gaan we nog meer impact maken. Daarbij is dit een mooi voorbeeld van de uitvoering van het klimaatakkoord.”

Hugo Houppermans, directeur coalitie Anders Reizen: “Ik ben erg blij met de komst van de grootste werkgever van Nederland en complimenteer het Rijk met deze voorbeeldfunctie. De kracht van dit netwerk is de bereidheid van de werkgevers hun kennis te delen en te ontwikkelen, en afwisselend het voortouw te nemen. Met maatregelen als het elektrificeren van het wagenpark, een strenger parkeerbeleid, een nieuwe fietsregeling en niet meer vliegen onder de 700km, versnellen deze koploperbedrijven de daling van de CO2-uitstoot van hun zakelijke mobiliteit.”

Videoboodschap secretarissen generaal IenW, BZK en EZK
In deze video laten Maarten Camps (SG EZK), Maarten Schurink (SG BZK) en Lidewijde Ongering (SG IenW) alvast weten welke maatregelen hun ministeries gaan doorvoeren.

Festival Duurzame Mobiliteit
De ondertekening van de Anders Reizen-pledge vindt plaats tijdens het Festival Duurzame Mobiliteit in Amersfoort dat het ministerie van IenW organiseert op dinsdag 1 oktober. Om 18:00 zal secretaris generaal van IenW, Lidewijde Ongering, namens alle ministeries de officiële handeling verrichten in de plenaire afsluiting van het programma.

Terug naar overzicht

Laatste nieuws