Nieuws

Nieuwe uitvraag over internationaal zakelijk reizen: doe mee

De afgelopen twee jaar heeft Anders Reizen een deep dive gedaan over de patronen van internationale zakelijke trein- en vliegreizen onder de leden van de Coalitie. En wat bleek: bedrijven willen de trein wel pakken, maar het aanbod blijft achter.

Binnenkort starten we een nieuwe uitvraag. “Doel van het onderzoek is de potentie voor internationale treinreizen bloot te leggen en te agenderen. Extra interessant aan de nieuwe analyse is dat de uitvraag gaat over de periode van juli 2022 tot en met juni 2023”, vertelt Saskia Visser, travelmanager bij Deloitte en lid van de werkgroep Treinen. “Hiermee kunnen we een goed beeld krijgen van de impact van corona op het internationaal reizen. We gaan dit jaar nog meer impact maken om het internationale treinaanbod te vergroten en verbeteren. En jij kan daaraan bijdragen.“

Event
Tijdens het Anders Treinen event in juni waren ook verschillende organisaties aanwezig die nog niet bij de Coalitie zijn aangesloten. Ook zij worden benaderd voor de nieuwe analyse. De belangrijkste inzichten van het evenement Anders Treinen zijn trouwens verwerkt tot een zomerchecklist voor bedrijven.

Data-analyse 2022
Aan de uitvraag in 2022 deden 17 grote werkgevers mee. Te weten: Accenture, Achmea, Arcadis, Capgemini, Deloitte, Eneco, Enexis, NS, Prorail, Provincie Noord-Brabant, PwC, Randstad, RHDHV, Shell, Strukton, Thales en Triodos.
De analyse werd door diverse media opgepakt en de inzichten hielpen bedrijven om het reisbeleid aan te scherpen of te vernieuwen. Ook hielp het ons om met de commissie Timmermans (EU Greendeal) en vervoerders in gesprek te gaan. Mede door de acties van Anders Reizen blijft de internationale trein een urgent onderwerp en wordt er gewerkt aan verbetering.

Laatste nieuws