Nieuws

‘Leg uit waaróm je een verandering doorvoert’: hoe Vitens en Achmea duurzaam reizen en werken stimuleren

Vergaande duurzaamheidsmaatregelen invoeren op het gebied van reizen en werken: hoe pak je dat aan als organisatie? En hoe krijg je iedereen mee? Daar weten Sander van Ekeren (Achmea) en Chiel te Riele (Vitens) alles van. Tijdens het Anders Reizen-event voor HR- en MVO-professionals op 27 september deelden ze hun ervaringen en lessen.

Groene ambities

Bij Achmea kijken ze verder dan mobiliteit om duurzaam gedrag bij medewerkers te stimuleren. Vanaf 2023 kunnen medewerkers eenmalig gebruik maken van een klimaatbudget: een bedrag van 2500 euro netto, in te zetten voor bijvoorbeeld de aanschaf van zonnepanelen, een warmtepomp, energiezuinig witgoed, het isoleren van je woning of een elektrische fiets. De maatregel is opgenomen in de nieuwe cao.

Sander van Ekeren, senior manager rewards, was van A tot Z betrokken bij de invoering van het klimaadbudget. Hij legt uit waarom Achmea de regeling aanbiedt. “Duurzaamheid ligt ten grondslag aan onze purpose, het is richtinggevend bij alles wat we doen. Wij vinden een klimaatbudget een voor de hand liggende maatregel om bij te dragen aan duurzaamheid én om iets te doen aan de koopkracht van medewerkers. Overigens was van torenhoge energiekosten en inflatie nog geen sprake toen wij de cao-onderhandelingen begonnen. Dat zo’n budget nu extra hard nodig is, konden we niet voorzien.”

Ook Vitens is ambitieus op het gebied van duurzame bedrijfsvoering. In 2030 wil Vitens een volledig duurzaam waterbedrijf zijn, vertelt contractmanager mobiliteit Chiel te Riele. En daar hoort een ambitieus mobiliteitsbeleid bij – Te Riele is daar één van de kartrekkers van. Het doel: 50% CO2-reductie en 40% minder kilometers in 2025. Dat wil Vitens onder meer bereiken door het wagenpark te vergroenen, thuiswerken te stimuleren (en dus: minder te reizen) en duurzame reismogelijkheden aan te bieden en te stimuleren.

Zo kunnen medewerkers onbeperkt zakelijk en privé reizen met het openbaar vervoer en is er een mobiliteitsbudget waarmee je kilometers kunt declareren (hoe duurzamer de reis, hoe hoger de vergoeding). En: steeds meer Vitens-auto’s zijn elektrisch. Wie een duurzame functionele leaseauto heeft, mag daar vaak ook privé gebruik van maken.

Goede communicatie

Vergaande duurzaamheidsmaatregelen invoeren gaat niet vanzelf, leggen de heren uit. Het voorstel van Achmea leidde tijdens de cao-onderhandelingen tot flinke discussies met de vakbonden, vertelt Van Ekeren. Die waren niet tegen de invoering van een klimaatbudget, maar het mocht niet ten koste gaan van loonstijging. Blijf standvastig tijdens de onderhandelingen, zo luidt het devies. “We bleven bij ons verhaal: Achmea wil bijdragen aan een duurzame samenleving.” Vakbonden FNV en CNV stemden uiteindelijk in met het eindbod van Achmea. “Voor vakorganisaties is klimaat óók een belangrijk thema.”

Een helder verhaal waarin je uitlegt waarom je veranderingen doorvoert is belangrijk, zegt ook Te Riele. “Dat helpt enorm als je draagvlak wilt creëren. Onze strategie – elke druppel duurzaam – is een duidelijk veranderverhaal, medewerkers snappen de weg die we zijn ingeslagen.” Vitens heeft medewerkers vroegtijdig bij de plannen betrokken. “Goede communicatie is essentieel. Dat is een kwestie zoveel mogelijk mensen spreken, op alle niveaus en afdelingen. Wij hebben een paar honderd persoonlijke gesprekken gevoerd.” Ook nodigde het bedrijf andere belanghebbenden, zoals leasemaatschappijen, uit om mee te praten.

Weerstand wegnemen

Je moet je beleid zo inrichten dat je medewerkers niet straft, maar beloont voor duurzamere mobiliteit, vervolgt Te Riele. “Wij zorgen daarnaast voor flexibiliteit, door medewerkers veel keuzemogelijkheden voor duurzaam vervoer aan te bieden. Dat helpt bij de acceptatie.” En: het is belangrijk dat je blijft luisteren naar medewerkers. “We hebben een Mobility Board opgericht: een klankbordgroep met mensen van HR, facility management en de ondernemingsraad. Zij houden in de gaten hoe medewerkers geraakt worden door de maatregelen. En of er daardoor misschien aanpassing van beleid nodig is.”

Natuurlijk is niet alle weerstand in één keer weggenomen, zegt Te Riele. “Maar het helpt wel als mensen eigen ervaringen opdoen. Zo was niet iedereen blij met de elektrische auto’s die we inzetten, maar toen mensen erin gingen rijden, ebde die weerstand snel weg.” Bij Achmea roept het klimaatbudget veel reacties op bij medewerkers, vertelt van Ekeren. “We krijgen vooral veel inhoudelijke vragen. Mensen willen weten wat ze wel en niet kunnen doen met het budget. Natuurlijk zijn niet alle reacties positief, dat kan ook niet. Maar over het algemeen wordt de regeling enthousiast ontvangen.”

Verschil maken

Vitens heeft in haar mobiliteitsbeleid doelen gesteld voor 2025. Maar daar houdt het niet op, zegt Te Riele. “We zijn uiteraard al bezig met hoe het daarna verder moet. Zo willen we duurzame keuzes als fietsen en openbaar vervoer nóg meer stimuleren. Ook willen we zorgen voor meer gebruiksgemak, bijvoorbeeld met een app waarmee je gemakkelijk toegang krijgt tot onze deelauto’s en deelvervoer van andere aanbieders.”

Van Ekeren: “Ik geloof dat je met dit soort iniatieven als werkgever echt een verschil kunt maken. En dat je daarmee een voorbeeld kunt zijn voor andere bedrijven. De wereld is veranderd: je kunt als werkgever kun niet meer alleen vanuit economisch perspectief kijken, je moet ook aandacht hebben voor duurzaamheid en klimaat.”

Bijeenkomst voor HR- en MVO-professionals

Ieder kwartaal komen HR- en MVO-professionals van de Anders Reizen-leden bij elkaar om resultaten, kennis, dilemma’s, best practices en ervaringen te delen.

Terug naar overzicht

Laatste nieuws