Nieuws

Bedrijven zeggen toe CO2-uitstoot van zakelijke vluchten met een kwart te reduceren

Grote werkgevers, verenigd in de Coalitie Anders Reizen, zeggen toe om in 2025 de CO2-uitstoot van zakelijke vliegreizen met 25 procent te verminderen ten opzichte van 2019. 24 bedrijven hebben beloofd ten minste 12 maatregelen in te voeren om het reductiedoel te halen. Werkgevers doen dat onder meer door niet meer te vliegen voor afspraken korter dan 3 uur. En alleen vliegen voor afstanden verder dan 700 kilometer.

Afgevaardigden van Nederlandse bedrijven kwamen onlangs bij elkaar om te praten over de rol van werkgevers in het verduurzamen van internationale reizen. De bijeenkomst werd georganiseerd door de Coalitie Anders Reizen. Hugo Houppermans, directeur van de coalitie: “Sinds covid is het duidelijk dat bedrijven ook zonder te vliegen internationaal zaken kunnen doen. We zien dat veel bedrijven sindsdien hun internationale reisbeleid hebben aangepast. Met als uitgangspunt: is een reis noodzakelijk? En als er gereisd moet worden, hoe kan dat zo duurzaam mogelijk? Voor werkgevers is er veel mogelijk.”

Anders Vliegen-statement
24 grote bedrijven, aangesloten bij de Coalitie Anders Reizen hebben het ‘Anders Vliegen’-statement ondertekend. Daarmee zeggen zij toe de CO2-uitstoot van hun zakelijke vliegreizen met een kwart te verminderen ten opzichte van 2019. De bedrijven verplichten zich om 12 maatregelen in te voeren om dit te bereiken. Onder andere door digitale ontmoetingen te stimuleren, voor afstanden onder de 700 kilometer het vliegtuig niet nemen en businessclass te verminderen. Het gaat om ABN AMRO, Accenture, ANWB, Arcadis, Conclusion, KPMG, NS, Pensioenfonds PGB, Philips, ProRail, Provincie Noord-Brabant, PwC, Rabobank, Royal HaskoningDHV, Rijksoverheid, Royal Schiphol Group, Strukton, Sweco, TAUW, Thales, Triodos Bank, Van Lanschot Kempen, Vattenfall en Vitens. Rob van Tilburg, directeur programma’s Natuur & Milieu hoopt dat nog meer bedrijven dit idee zullen overnemen: “We zijn blij dat deze groep bedrijven zich durft te committeren aan een gezamenlijk reductiedoel. Een daling van zakelijke vliegreizen maakt een positief verschil voor klimaat en luchtkwaliteit. We roepen andere bedrijven op om zich hier vooral  bij aan te sluiten.”

Rol luchtvaartsector, overheid en bedrijven
Tijdens de bijeenkomst kwamen ook de rol van de sector en de overheid aan bod. Afgevaardigden van Schiphol, KLM, een reisagent, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Natuur & Milieu spraken onder meer over de kansen van alternatieve brandstoffen, en het toepassen van true pricing (een ticketprijs waarin ook de milieukosten worden meegerekend). En over de instrumenten die de overheid heeft om grenzen te stellen aan de sector, zoals het verplicht bijmengen van duurzame brandstof en de invoering van een CO2-plafond.

Werkgevers committeren zich aan CO2-reductie van 25%
Houppermans: “De ontwikkelingen op het gebied van technische innovaties en alternatieve brandstoffen zijn veelbelovend. Maar het kost nog veel tijd voordat deze op grote schaal ingezet kunnen worden. Het  belangrijkste is daarom dat er nu duurzamer internationaal wordt gereisd, minder, anders en duurzamer. Alleen dan halen we de klimaatdoelen. Commitment aan het CO2-reductiedoel van 25 procent is een belangrijke stok achter de deur.” Wineke Haagsma, Chief Sustainability Officer van PwC Nederland sluit zich daarbij aan. Haagsma vervult als voorzitter van de Anders Vliegen werkgroep een koplopersrol binnen de Coalitie Anders Reizen en ziet dat steeds meer bedrijven hun duurzame ambities in praktijk brengen. Haagsma: “Nederlanders zijn sinds maart 2022 weer meer gaan vliegen, zowel privé als zakelijk. Naast de reissector en overheid hebben werkgevers een belangrijke rol bij het stimuleren van verduurzaming van de luchtvaart en hier is gelukkig ook steeds meer aandacht voor. Je ziet dat organisaties een strenger vliegbeleid hebben aangenomen en dat organisaties bijvoorbeeld duurzamer vliegen door gebruik te maken van Sustainable Aviation Fuel (SAF). Zo vliegt PwC Nederland vanaf januari 2022 100% op SAF.”

Vliegwijzer
Eerder publiceerde de coalitie, in samenwerking met Natuur & Milieu, een Vliegwijzer: een handleiding voor werkgevers voor het reduceren van de uitstoot van zakelijke vliegreizen. Door minder vaak en ver te vliegen, minder businessclass, meer op afstand te vergaderen en vaker de trein te nemen, kunnen bedrijven nu al grote stappen zetten.

Coalitie Anders Reizen
De Coalitie Anders Reizen is een netwerk van meer dan 70 werkgevers die in totaal meer dan 550.000 werknemers vertegenwoordigen. De coalitie stelt zichzelf als doel de CO2-uitstoot van woon-werkverkeer en zakelijke reizen met 50% te hebben verminderd in 2030 ten opzichte van 2016. Binnen deze doelstelling gaan 24 organisaties versnellen door extra in te zetten om verduurzaming van internationaal reizen. De bedrijven monitoren hun voortgang daarop van jaar tot jaar.

Terug naar overzicht

Laatste nieuws