Nieuws

Werkgevers in gesprek over verplichte kilometerrapportage

Vanaf 1 januari 2024 krijgen bedrijven vanaf 100 medewerkers te maken met de rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit. Hiermee moet je als werkgever jaarlijks rapporteren over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van je medewerkers. Tijdens het HR-MVO-event van Anders Reizen op 18 september gingen specialisten in gesprek over deze nieuwe regelingen, werd geleerd van de ervaringen van Eneco en bleek dat de helft van de coalitie-leden nu al werk maakt van de nieuwe regeling.

Hugo Houppermans: “Het is goed dit onderwerp nu te agenderen. Het is ook belangrijk om het ministerie hierin mee te nemen, want we zijn frontrunners op dit gebied. En hoe mooi zou het zijn als we een regeling hebben die probleemloos ingevoerd kan worden. Daar is de BV Nederland ook mee gediend.”

Samenwerking overheid en bedrijfsleven
Daarom had Anders Reizen Marco Martens, senior beleidsadviseur bij het ministerie van IenW uitgenodigd voor het digitale event. Martens: “Alles staat klaar om op 1 januari 2024 te beginnen, al is het wachten nog wel op het advies van de Raad van State om de regeling op tijd aan te kunnen kondigen in de Staatscourant. Voor werkgevers die met vragen zitten, is er sinds mei een helpdesk bij RVO (tel. 088 042 42 42) voor alle praktische vragen.”
Te gast op het HR-MVO-event was ook Alexandra Linkers van Eneco, die al met de invultool op de website van RVO voor de regeling aan de slag is gegaan op het moment dat de handreiking voor werkgevers uitkwam. Haar tips:

  • vul alvast de data over 2022 in op de tool om te zien waar je tegenaan loopt; 
  • zorg dat je vooraf eHerkenning hebt om in te loggen op de portal van RVO;
  • ga nu al om tafel met collega’s die straks data moeten aanleveren;
  • en noteer onder welke naam je de al ingevulde data download als je de RVO-portal tussentijds verlaat.

Meer hierover kun je vinden op onze website.

Praktische problemen
Tijdens het event blijkt dat meerdere deelnemers aanlopen tegen praktische problemen bij het invullen. Zo kun je voor OV-kaarten het aantal jaarkilometers krijgen van de NS. Maar daarin is geen onderverdeling tussen privé en zakelijke kilometers. En die is wel nodig voor de rapportage.
Verder blijkt bij werkgevers veel reisdata al voorhanden zijn. Rachel den Hollander van Nationale Nederlanden: “De handreiking geeft hier en daar ruimte voor interpretatie. Gelukkig hebben we veel data beschikbaar. We zijn nu aan het uitzoeken welke data we gaan gebruiken om ook de data in de toekomst goed te kunnen vergelijken.”

Rol omgevingsdiensten
Martens geeft in zijn antwoord aan dat het ministerie hierover geen uitsluitsel kan geven. “Want niet wij, maar de omgevingsdiensten beslissen of de data goed zijn. Maar de hoofdlijn is wél dat je voldoet aan de verplichting als je als werkgever kunt aantonen dat je betrouwbare data hebt aangeleverd en daarbij bijvoorbeeld geen categorie hebt vergeten. Dat risico kan bijvoorbeeld bij de fiets bestaan.

Op basis van de eerste ervaringen met de invultool en de vragen en signalen die binnenkomen, verfijnt het ministerie binnenkort de handreiking voor werkgevers. Alle grote werkgevers in de doelgroep krijgen (naar verwachting eind oktober) een geactualiseerde versie van de handreiking en nadere uitsluitsel over ingangsdatum

—– 

42% aan de slag met de nieuwe rapportageverplichting 

Tijdens het HR-MVO-event zijn twee korte polls gehouden. De hoofdvraag: zijn de grote werkgevers al bezig met de rapportageverplichting? En wat blijkt. 42 procent is al bezig om informatie te verzamelen en is met leveranciers in gesprek. 7 procent heeft de RVO-tool zelfs al vrijwillig ingevuld met de gegevens over 2022. De rest is nog niet actief bezig met de rapportageverplichting. 

Op de vraag of de rapportageverplichting helpt jou intern om het beleid te verduurzamen, geeft 26 procent aan dat het zorgt voor meer urgentie. 52 procent zegt dat het geen invloed heeft. 

 

 

Terug naar overzicht

Laatste nieuws