Cases

VIDEO: Medewerkers verleiden tot duurzaam reisgedrag? Het kan, bewijzen Vitens en Provincie Noord-Brabant

Met hybride werken èn flexibel mobiliteitsbeleid lukt het om medewerkers duurzame keuzes te laten maken. Dat zeggen Marike Bonhof, CFO bij drinkwaterbedrijf Vitens en Marc Glaudemans, directeur bij Provincie Noord-Brabant. “Onze medewerkers krijgen een lening voor aanschaf van een elektrische fiets of een pedelec en verdienen die terug door met de fiets naar het werk te komen”, zegt Marc.  
 
Bij Vitens kiezen ze voor een soortgelijke aanpak om hun medewerkers uit de fossiele auto te krijgen en zo de CO2 uitstoot te verminderen. “Als je bij ons op de fiets komt, krijg je 35 cent per kilometer”, zegt Marike Bonhof. “En ook denken we na over woon-werk verkeer in relatie tot de privésituatie. Als we het als bedrijf duurzaam doen, maar iemand kan privé niet duurzaam reizen, dan gaat het niet goed. Die reis van A tot Z faciliteren en passend maken voor de individuele situatie van de collega is ons uitgangspunt. 
 
Marike: “De directe uitstoot van onze CO2 als het gaat om mobiliteit is ten opzichte van het drinkwater maken relatief laag. Maar de indirecte impact op de uitstoot, dus op het gedrag, is heel groot. Het mobiliteitsbeleid raakt al onze medewerkers. Ze ervaren het en voelen het. En dan zie je dat er een bredere gedragsverandering ontstaat.” 

Artikel loopt door onder de video.

Marike: “Begin 2021 hebben we een mobiliteit- en thuiswerkbeleid gemaakt, echt als een combi. Daarin nodigen we mensen uit om thuis te werken, minimaal 2 dagen per week. Als je thuis werkt hoef je niet te verplaatsen, en stoot je geen CO2 uit. Dat is een duurzame manier van werken.” Het duurzame werken bij Vitens heeft tijdens COVID een flinke versnelling doorgemaakt. Marike: Iedereen werkte thuis. En medewerkers wilden bepaalde flexibiliteit hebben. We hebben gezegd: ga de dialoog aan binnen je team, maak met elkaar afspraken die passend zijn voor jou, maar ook voor het team. Je moet dus zo af en toe iets doen voor het team.” 
 
In gesprek met medewerkers via Vitens Mobilityboard  
“Wij krijgen veel vragen van mensen die nog niet de kansen zien om duurzaam te reizen”, zegt Marike. “Daarom hebben wij een Mobilityboard ingesteld met vertegenwoordigers van HR, Facility en ook de OR waar we al die vragen laten binnenkomen. We denken mee met collega’s hoe het wèl kan. En ieder jaar gaan we evalueren. Om te kijken hoe we het beleid beter passend kunnen maken. Maar wel vanuit één doelstelling, en daar zijn we het helemaal over eens binnen het bedrijf, dat het moet leiden tot reductie van de CO2. 
 
Mobiliteit als kerntaak  
Ook Provincie Noord-Brabant omarmd hybride werken en duurzame mobiliteit. Dat doet de provincie vanuit twee rollen: die van overheidsorganisatie voor de héle provincie en als werkgever voor de twaalfhonderd medewerkers. “Mobiliteit is een van onze kerntaken”, zegt Marc Glaudemans. “Wij zijn verantwoordelijk voor het Openbaar Vervoer, beheer en onderhoud van wegen, fietspaden, mobiliteitsbeleid, transitie en smart mobility. Als werkgever: 45% van onze medewerkers woont binnen vijftien kilometer van het werk. We zien daar veel potentieel. Medewerkers hebben interesse om na te denken over anders reizen.”  
 
Aflossen met de fiets als verleidingstactiek  
Binnenkort introduceert de provincie een nieuwe vervoersregeling. En daarin krijgt het verleiden van medewerkers een belangrijke plek. Marc: “Medewerkers worden meer verleid om fiets of e-bike aan te schaffen. Eerst kunnen ze voor een week een e-bike, cargobike of pedelec uitproberen. En als ze het willen, dan kunnen ze een lening krijgen die je terugverdient door te fietsen. Je lost dus je lening af door naar het werk te fietsen. Dat zijn verleidingstactieken waardoor het makkelijker wordt voor medewerkers om die stap te maken.” 
 
Duurzame keuzes stimuleren vanuit dubbelrol Provincie 
De provincie vervult twee rollen en verbindt deze met elkaar zodat het versterkt. Marc: Dat doen we als werkgever door medewerkers te faciliteren om een fiets aan te kunnen schaffen. Door zo’n lening; die terug te verdienen valt door met de fiets naar het werk te komen.” Maar ook door goede voorzieningen op kantoor. “Stallingen, reparatiefaciliteiten, douches en dergelijke. Dat is belangrijk”, vindt Marc. “Dat is gewoon onderdeel van het makkelijk maken van de overstap. Maar daarnaast – onze andere rol – de route zelf moet aantrekkelijk zijn. We zijn bezig met snelfietspaden. We zijn bezig met fietsrotondes die ongelijkvloers zijn, zodat het veilig en snel is om te fietsen. Apps, zodat stoplichten op groen springen. Dat soort zaken maakt de fiets een aantrekkelijk vervoersmiddel. Niet alleen de stalling op het provinciehuis.”  
 
Last mile oplossing met hubs 
Een bekend fenomeen bij gebruik van het OV is de ‘last mile, het laatste stuk van de reis die anders dan het OV gereisd moet worden. Om het voor reizigers makkelijker te maken om het OV te kiezen, investeert Provincie Noord-Brabant vanuit haar bestuurlijke rol in zogenaamde hubs rondom de steden. Bijvoorbeeld in Eindhoven. Marc: “Medewerkers die met de auto naar hun werk komen parkeren een paar kilometer voor het stedelijk gebied hun auto bij een hub. Vanaf de hub leggen de medewerkers de laatste kilometer af met de e-bike of collectief in een luxe bus over de vluchtstrook. Die file staat vaak in het stedelijk gebied. Dat zijn ook vaak die laatste kilometers.  
 
Dit artikel is onderdeel van de zesdelige webdocumentaire ‘Zo Willen We Werken, op reis’. Hugo Houppermans bezoekt twaalf groter Nederlandse organisaties die fundamenteel hebben gekozen voor hybride werken en duurzaam reizen. Abonneer op het LinkedIn of Youtube-kanaal van Anders Reizen en mis geen enkele aflevering.

Laatste cases