Cases

Young Professionals leggen bloot wat jongeren echt belangrijk vinden bij hybride werken 

In deze vierdelige reeks portretten gaan we met de Young Professionals van Anders Reizen op expeditie. In dit artikel leren we Pim Nanne kennen, werkzaam bij Vebego. Hij onderzocht met zijn team het thema hybride werken door de ogen van de Young Professional. “Jongeren hebben behoefte aan persoonlijke en spontane contacten.”  

Het artikel loopt verder onder de video. 

Wat is een belangrijke uitkomst van het kwalitatieve en kwantitatieve onderzoek naar de behoefte van de Young Professional bij hybride werken, die je samen met je teamleden, Jeroen Meulepas (Provincie Noord-Brabant), Saskia Geerts (PGGM) en Niek Panman (Provincie Groningen) hebt opgedaan? Pim: “De Young Professional geeft aan minder connectie te voelen met het bedrijf waarvoor ze werken. Onder anderen COVID heeft een grote invloed op de verbinding die jongeren voelen met hun werkgever. We merken op dat jongeren echt behoefte hebben aan ontmoeten en verbinden. Tijdens de coronapandemie hebben veel mensen thuisgewerkt en misten hierdoor de connectie met hun team en het bedrijf.”  

De Great Resignation; moet Nederland hiermee rekening houden?
Wat kan een werkgever doen om jong talent te houden en ook nieuwkomers aan te trekken? “De inrichting van de kantooromgeving en de thuiswerkplek zo goed mogelijk laten aansluiten op de behoefte van de werknemer”, zegt Pim. “Jongeren zijn gebaat bij kennisdeling en interactie met (senior) collega’s. Ze willen ontwikkelen door ‘learning by doing’. En hebben behoefte aan persoonlijke en spontane contacten die niet alleen gericht zijn op inhoud.” In Amerika is de Great Resignation zichtbaar. Een trend waarbij werknemers ontslag nemen voor een baan met betere arbeidsvoorwaarden. Staat ons in Nederland ook zoiets te wachten? Pim: “Tijdens ons onderzoek gaf een bedrijf aan een grote daling te zien in het aantal stagiaires die na het afronden van hun studie blijven. Het heeft natuurlijk met meer factoren te maken maar het zijn wel signalen in de markt dat dit ook mogelijk in Nederland kan gebeuren.” 

Behoefte aan een nieuwe manier van leidinggeven
Door de coronapandemie zijn de behoeftes van jongeren ten aanzien van de leidinggevenden veranderd. Pim vertelt: “Jongeren zien graag een verbindend leidinggevende die collega’s samenbrengt, het teamverband in de gaten houdt maar ook voldoende aandacht heeft voor het individu.” De bestuurder binnen een organisatie vervult een belangrijke rol in het signaleren en het prioriteren van deze nieuwe rol van leidinggevenden. Wat kan een bestuurder concreet doen? “Ze kunnen ervoor zorgen dat leidinggevenden getraind worden om te leren om op een nieuwe, en meer empathisch manier, leiding te geven. Eén die beter aansluit bij het hybride werken en de behoefte van jonge medewerkers”, zegt Pim. 

Nieuwe inzichten in aantrekkelijk werkgeverschap
Binnen Anders Reizen vond de derde Young Professional expeditie plaats. Hoe heeft Pim de expeditie ervaren?  “De expeditie en het onderzoek hebben mij persoonlijk veel opgeleverd. Ik heb nieuwe inzichten gekregen in hoe een kantoorpand het beste ontwikkeld kan worden en aansluit op behoeftes van medewerkers. Aan Vebego kan ik nu een stukje advisering doen, in hoe ze om moeten gaan met de ontwikkeling en groei van de mensen. En hoe we ervoor kunnen zorgen dat we een aantrekkelijkere werkgever worden, door de werksfeer op een andere manier aan te pakken.”  

Laatste cases